BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zarządzenie Nr 197/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok
Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm ) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm) Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:
§ 1
1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedstawić:
1) Radzie Miasta Mława;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Do pobrania
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Justuna Aptewicz
Osoba wprowadzająca informację: Karolina Krymer
Data wytworzenia informacji: 19.11.2021 11:36:19
Data publikacji informacji: 18.11.2021 10:00:48
Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2021 13:21:04
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
22.11.2021 13:21:04 Karolina Krymer edycja strony
22.11.2021 13:20:21 Karolina Krymer edycja strony
19.11.2021 11:56:19 Karolina Krymer edycja strony
19.11.2021 11:53:32 Karolina Krymer edycja strony
19.11.2021 11:36:19 Karolina Krymer strona została dodana