BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Informacje o toczących się postępowaniach

  • obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława                Na podstawie art. 10 § 1  kpa (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z dowodami w sprawie z wniosku…
  • GPP.6733.1.5.2023.AD                                                                                                    2023-05-23                         obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława…
  • obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława                Na podstawie art. 10 § 1  kpa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z dowodami w sprawie z wniosku…