BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Ogłoszenia

  • wydana została decyzja Nr 27/21 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:     gazociągu średniego ciśnienia   na terenie położonym w Mławie: ul. Daleka   oznaczonym numerami ewid.:  10-4237/15  …
  • w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:   linia kablowa nn-0,4kV wraz z zabudową złączy kablowych   na terenie położonym w Mławie: ul. Błękitna…
  •             Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późń. zm./ oraz Uchwały Nr XLIX/511/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przeniesienia…
  •   Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm./ oraz uchwały nr XXVIII/401/2021 Rady Miasta Mława z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości,…
  • Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne(Dz. U. z 2021 r., poz. 623 ze zm. )Dyrektor Zarządu Zlewni W Ciechanowie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu…
  • Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 624 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu…
  • w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:   sieci wodociągowej     na terenie położonym w Mławie: ul. Tekli Bądarzewskiej, ul. Klawesynowa…
  • w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na realizacji:   sieci elektrycznej niskiego napięcia nn-0,4 kV, średniego napięcia SN-15kV, sieci telekomunikacyjnej i stacji transformatorowej   na terenie…
  • OBWIESZCZENIE DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE Na podstawie art.401 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne(Dz. U. z 2021 r.,poz. 624 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawą Prawo Wodne'' oraz art.49 & 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960…