BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zamówienia publiczne

Wybierz zamówienia: archiwalne, aktualne bądź oba rodzaje
Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert Uwagi
27.01.2023 14:02:48 „Oczyszczanie terenów miejskich w Mławie” 09.02.2023 09:00:00 -
26.01.2023 15:40:28 Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych 10.02.2023 10:00:00 -
23.01.2023 15:31:04 Zapytanie ofertowe (postępowanie nr 2) na ,,Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych Urzędu Miasta Mława w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 4639/3/2022” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 01.02.2023 10:00:00

Aktualizacja z dnia 01.02.2023 r. - zbiorcze zestawienie ofert

16.01.2023 11:33:12 Plan Miasta Mława o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 31.12.2023 23:59:59

Aktualizacja Planu z dnia 26.01.2023r.

Aktualizacja Planu  z dnia 24.01.2023 r.

Plan zamówień publicznych Miasta Mława  na rok 2023.

05.01.2023 13:05:26 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych 23.01.2023 10:00:00

Aktualizacja z dnia 24.01.2023 r. - wybór najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja z dnia 23.01.2023 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 12.01.2023 r. - zmiana terminu składania ofert.

30.11.2022 15:43:45 „Oczyszczanie terenów miejskich, pielęgnacja i konserwacja zieleni miejskiej w Mławie w latach 2023-2025” 30.12.2022 10:00:00

Aktualizacja z dnia 3.01.2023 r. - unieważnienie postępowania w zakresie części I.

Aktualizacja z dnia 309.12.2022 r. - publikacja zbiorczego zestawienia ofert

Aktualizacja z dnia 29.12.2022 r. - kwoty jakie Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia.