BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zamówienia publiczne

Wybierz zamówienia: archiwalne, aktualne bądź oba rodzaje
Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert Uwagi
26.11.2021 14:41:00 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 31.12.2022 23:59:59 -
17.11.2021 13:54:02 Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych z terenu Miasta Mława 26.11.2021 12:00:00 -
26.10.2021 15:44:45 ,,Schronisko dla zwierząt – przejęcie opieki i zapewnienie odpowiednich do gatunku warunków utrzymania bezdomnych psów z terenu Miasta Mława w latach 2022 - 2024”. 04.11.2021 11:00:00

Aktualizacja z dnia 09.11.2021 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja z dnia 5.11.2021 r. - zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 03.11.2021 r. - informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 345 600,00 zł  brutto.

14.01.2021 13:40:09 Plan postępowań Miasta Mława o udzielenie zamówienia publicznego na 2021 rok 31.12.2021 13:37:18

Aktualizacja planu postępowań Miasta Mława o udzielenie zamówienia publicznego wersja nr 4

Aktualizacja planu postępowań Miasta Mława o udzielenie zamówienia publicznego wersja nr 3

Aktualizacja planu postępowań Miasta Mława o udzielenie zamówienia publicznego wersja nr 2