BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zamówienia publiczne

Wybierz zamówienia: archiwalne, aktualne bądź oba rodzaje
Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert Uwagi
26.10.2021 15:44:45 ,,Schronisko dla zwierząt – przejęcie opieki i zapewnienie odpowiednich do gatunku warunków utrzymania bezdomnych psów z terenu Miasta Mława w latach 2022 - 2024”. 04.11.2021 11:00:00 -
22.10.2021 14:19:44 Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku przy ul. Lelewela w Mławie w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława 02.11.2021 10:00:00 -
13.10.2021 14:00:54 Opracowanie koncepcji dla zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu pod zieleń publiczną urządzoną przy Al. Świętego Wojciecha w Mławie” 20.10.2021 10:00:00

Aktualizacja z dnia 21.10.2021 r. - wybór najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja z dnia 20.10.2021 r. - zestawienie ofert.

08.10.2021 14:54:38 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy bazy sportowej na terenie MOSiR w Mławie 18.10.2021 10:00:00

Aktualizacja (2) z dnia 18.10.2021 r. - powiadomienie o wyborze oferty.

Aktualizacja z dnia 18.10.2021 r. - zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 13.10.2021 r. - pytania Wykonawców z 13.10.2021 r. i odpowiedzi Zamawiającego.

08.10.2021 14:45:40 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez przebudowę ulicy Ciechanowskiej” w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” 15.10.2021 10:00:00

Aktualizacja z dnia 18.10.2021 r. - wybór najkorzystniejszej oferty.

15.10.2021 r. - dodano informację z otwarcia ofert.

06.10.2021 15:03:18 Dostawa i montaż punktów świetlnych (solarno-wiatrowych) w ulicy Karola Szymanowskiego oraz w ulicy Wacława Grabowskiego „Puszczyka” w ramach zadania pod nazwą „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława” 15.10.2021 10:00:00

Aktualizacja z dnia 19.10.2021 r. - wybór oferty.

Aktualizacja z dnia 18.10.2021 r. - Zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 13.10.2021 r. - pytania Wykonawców z dnia 12.10.2021 r. i odpowiedzi Zamawiającego.

Aktualizacja z dnia 11.10.2021 r. - pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.

30.09.2021 15:44:44 Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku przy ul. Lelewela w Mławie w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława 08.10.2021 10:00:00

Aktualizacja z dnia 22.10.2021 r. - unieważnienie postępowania.

Aktualizacja (2) z dnia 8.10.2021 r. - powiadomienie o wyborze oferty.

Aktualizacja z dnia 8.10.2021 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

28.09.2021 16:01:28 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy bazy sportowej na terenie MOSiR w Mławie 07.10.2021 10:00:00

Aktualizacja z dnia 8.10.2021 r. - unieważnienie postępowania z powodu braku ofert.

14.01.2021 13:40:09 Plan postępowań Miasta Mława o udzielenie zamówienia publicznego na 2021 rok 31.12.2021 13:37:18

Aktualizacja planu postępowań Miasta Mława o udzielenie zamówienia publicznego wersja nr 4

Aktualizacja planu postępowań Miasta Mława o udzielenie zamówienia publicznego wersja nr 3

Aktualizacja planu postępowań Miasta Mława o udzielenie zamówienia publicznego wersja nr 2