BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zamówienia publiczne

Wybierz zamówienia: archiwalne, aktualne bądź oba rodzaje
Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert Uwagi
24.06.2022 09:23:29 Konkurs na zaprojektowanie i wybudowanie wybiegu dla psów przy ul. Leszczyńskiego w Mławie na części działek nr nr 10-4550, 10-2/34, 10-4551/1 01.07.2022 12:00:00 -
23.06.2022 15:02:35 Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” 01.07.2022 10:00:00 -
14.06.2022 17:14:26 „Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR w Mławie” 29.06.2022 10:00:00

Aktualizacja z dnia 15.06.2022 r. - dodanie w rozdziale XV - Podstawy Wykluczenia zapisu ust. 4 - wykluczenie na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

13.06.2022 14:21:19 Zakup kamer monitoringu miejskiego wraz z montażem - Park Miejski - na budynku POPÓWKI. 22.06.2022 12:00:00 -
13.06.2022 12:06:32 Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Mława w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 4639/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie ... 24.06.2022 10:00:00

Aktualizacja z dnia 24.06.2022 r. - Zbiorcze zestawienie ofert

Aktualizacja z dnia 22.06.2022 r. - Pytania Wykonawców do Zapytania ofertowego i odpowiedzi Zamawiającego

30.05.2022 15:23:10 Opracowanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława”. 07.06.2022 12:00:00

Aktualizacja z dnia 10.06.2022r.

Informacja o wyborze oferty.

27.05.2022 15:52:31 Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Remont mogiły zbiorowej Mauzoleum „Kalkówka” w Mławie 06.06.2022 10:00:00

Aktualizacja z dnia 07.06.2022 r. - wybór najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja z dnia 06.06.2022 r. - zestawienie ofert.

25.05.2022 09:58:04 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych (Postępowanie II) 06.06.2022 10:00:00

Aktualizacja z dnia 07.06.2022 r. - wybór najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja z dnia 06.06.2022 r. - zestawienie ofert.

24.05.2022 13:56:27 „Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu służbowego typu SUV do przewozu 5 osób wraz z kierowcą na potrzeby Urzędu Miasta Mława” - postępowanie nr 2 01.06.2022 10:00:00

Aktualizacja z dnia 3.06.2022 r. - unieważnienie postępowania.

Aktualizacja z dnia 30.05.2022 r. - Kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia: 160 000,00 zł

19.05.2022 16:03:39 Nadzór inwestorski nad realizacją zadnia pn.: „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława” 27.05.2022 10:00:00

Aktualizacja z dnia 21.06.2022 r. - wybór oferty.

Aktualizacja z dnia 27.05.2022 r. - zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 24.05.2022 r. - informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia: 260000,00 zł. brutto.

13.04.2022 15:37:48 Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława 29.04.2022 10:00:00

Aktualizacja z dnia 12.05.2022 r. - wybór oferty.

Aktualizacja z dnia 29.04.2022 r. - informacja z otwarcia ofert.

Aktualizacja z dnia 19.04.2022 r. - kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia to: 22 222 000,00 zł.

14.01.2022 15:07:24 Plan postępowań Miasta Mława o zamówienia publiczne na 2022 r. 14.02.2022 15:04:27

 Aktualizacja z dnia 28.03.2022 r. Plan postępowań Miasta Mława o zamówienia publiczne na rok 2022 wersja nr 3 .

Aktualizacja z dnia 22.03.2022 r. - Plan postępowań Miasta Mława o zamówienia publiczne na rok 2022 wersja nr 2 .

Plan postępowań Miasta Mława o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok.

26.11.2021 14:41:00 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 31.12.2022 23:59:59 -