BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zamówienia publiczne

Wybierz zamówienia: archiwalne, aktualne bądź oba rodzaje
Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert Uwagi
30.09.2022 17:03:04 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK oraz dostarczanie worków” 31.10.2022 10:00:00 -
27.09.2022 09:27:03 Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu Miasta Mława w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 4639/3/2022” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 06.10.2022 10:00:00 -
27.09.2022 08:58:21 Zakup specjalistycznego oprogramowania: systemy backupowe i usługi w chmurze dla Urzędu Miasta Mława w ramach projektu Cyfrowa Gmina 07.10.2022 10:00:00 -
22.09.2022 15:23:46 Zakup specjalistycznego oprogramowania: dostęp zdalny do systemów operacyjnych dla obsługi technicznej Urzędu Miasta Mława w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 4639/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Pr 03.10.2022 09:00:00

Aktualizacja z dnia 03.10.2022 r. - zbiorcze zestawienie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja z dnia  29.09.2022 r.- Kolejne pytania Wykonawców do zapytania ofertowego i odpowiedzi Zamawiającego.

                                                Aktualizacja z dnia 26.09.2022 r. - Pytania Wykonawców do Zapytania ofertowego i odpowiedzi Zamawiającego

20.09.2022 16:12:03 Modernizacja mogiły zbiorowej dla zadania pn.: „Remont mogiły zbiorowej Mauzoleum „Kalkówka” w Mławie” 05.10.2022 10:00:00

Aktualizacja z dnia 21.09.2022 r. - kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia to: 350 000,00 zł.

19.09.2022 16:22:24 „Budowa torów rowerowych typu pumptrack na terenie MOSiR w Mławie” 04.10.2022 10:00:00

Aktualizacja z dnia 4.10.2022 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 26.09.2022 r. - kwota, jaką przeznacza Zamawiający na realizację zamówienia to: 1 220 000,00 zł.

III POSTĘPOWANIE.

13.09.2022 14:29:06 Opracowanie analizy przed inwestycyjnej możliwości wykorzystania OZE na terenie Miasta Mława (Postępowanie II) 22.09.2022 10:00:00

Aktualizacja z dnia 22.09.2022 - zbiorcze zestawienie ofert oraz powiadomienie o wyborze oferty.

Aktualizacja z dnia 22.09.2022 - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 20.09.2022 - pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.

09.09.2022 16:10:45 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha” 19.09.2022 10:00:00

Aktualizacja z dnia 19.09.2022 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 16.09.2022 r. - informacja o kwocie, jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia.

07.09.2022 13:21:41 Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Mława na lata 2023-2024 07.10.2022 10:00:00

Aktualizacja z dnia 4.10.2022 r. - informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania.

Aktualizacja z dnia 30.09.2022 r - pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.

Aktualizacja z dnia 13.09.2022 r. - Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu (w zakresie zmiany terminu związania ofertą).

Aktualizacja z dnia 8.09.2022 r. - zamieszczenie załącznika nr 3 do SWZ.

02.09.2022 15:02:22 Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie. 12.09.2022 10:00:00

Aktualizacja z dnia 13.09.2022 r. - powiadomienie o wyborze oferty.

Aktualizacja z dnia 12.09.2022 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

02.09.2022 14:48:06 Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie. 12.09.2022 10:00:00

Aktualizacja z dnia 13.09.2022 r. - powiadomienie o wyborze oferty.

Aktualizacja z dnia 12.09.2022 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

29.08.2022 12:50:53 Budowa torów rowerowych typu pumptrack na terenie MOSiR w Mławie 15.09.2022 10:00:00

Aktualizacja (3) z dnia 13.09.2022 r. - unieważnienie postępowania.

Aktualizacja (2) z dnia 13.09.2022 r. - zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 13.09.2022 r. - kwota, jaką przeznacza Zamawiający na realizację zamówienia to: 1 220 000,00 zł.

Aktualizacja z dnia 07.09.2022 r. - pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego oraz opinia geotechniczna i przedmiar robót dot. monitoringu wizyjnego w zakładce "Dodatkowe informacje".

05.08.2022 13:59:27 Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha 06.09.2022 10:00:00

Aktualizacja z dnia 16.09.2022 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja z dnia 6.09.2022 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 9.08.2022 r. - kwotą jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia.

Aktualizacja z dnia 16.08.2022 r. - Przesunięcie terminu składania ofert, dołączenie brakujących elementów dokumentacji budowlanej oraz odpowiedzi na zadane pytania.

Aktualizacja z dnia 19.08.2022 r. - Odpowiedzi na pytania wraz załącznikami

Aktualizacja z dnia 26.08.2022 r. - Przesunięcie terminu składania ofert, dołączenie brakujących elementów dokumentacji budowlanej oraz odpowiedzi na zadane pytania.

27.07.2022 09:09:23 Dostawa i montaż 14 punktów świetlnych (solarno-wiatrowych) w ulicach Bronisława Malinowskiego (11 punktów świetlnych) i Jana Kochanowskiego (3 punkty świetlne) w Mławie 12.08.2022 10:00:00

Aktualizacja z dnia 26.09.2022 r. - zawiadomienie o wyborze oferty.

Aktualizacja z dnia 19.09.2022 r. - wydłużenie terminu związania ofertą.

Aktualizacja z dnia 17.08.2022 r. - zbiorcze zestawienie ofert - wersja skorygowana. W związku z problemami technicznymi związanymi z wpływem ofert Zamawiający koryguje zbiorcze zestawienie ofert. 

Aktualizacja z dnia 12.08.2022 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 9.08.2022 r. - pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego oraz informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznacza na realizację Zamówienia.

14.01.2022 15:07:24 Plan postępowań Miasta Mława o zamówienia publiczne na 2022 r. 14.02.2022 15:04:27

Aktualizacja z dnia 19.09.2022 r. - Plan Postępowań Miasta Mława o zamówienia publiczne  na rok 2022 wersja  nr 8

Aktualizacja z dnia 18.07.2022 r. - Plan postępowań Miasta Mława o zamówienia publiczne na rok 2022 wersja nr 6

Aktualizacja z dnia 07.07.2022 r. - Plan postępowań Miasta Mława o zamówienia publiczne na rok 2022 wersja nr 5

Aktualizacja z dnia 07.07.2022 r. - Plan postępowań Miasta Mława o zamówienia publiczne na rok 2022 wersja nr 4

 Aktualizacja z dnia 28.03.2022 r. Plan postępowań Miasta Mława o zamówienia publiczne na rok 2022 wersja nr 3 .

Aktualizacja z dnia 22.03.2022 r. - Plan postępowań Miasta Mława o zamówienia publiczne na rok 2022 wersja nr 2 .

Plan postępowań Miasta Mława o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok.

26.11.2021 14:41:00 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 31.12.2022 23:59:59 -