Zamówienia publiczne | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zamówienia publiczne

Wybierz zamówienia: archiwalne, aktualne bądź oba rodzaje
Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert Uwagi
21.02.2024 09:27:18 Przebudowa ul. Daleka, Reja i Zacisze w Mławie 08.03.2024 10:00:00 -
20.02.2024 13:34:59 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Dostawa i montaż ulicznych lamp hybrydowych (solarno-wiatrowych) 29.02.2024 10:00:00 -
09.02.2024 12:26:09 Opracowanie dokumentacji na modernizację boiska treningowego na terenie MOSiR w Mławie poprzez budowę hali pneumatycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 19.02.2024 10:00:00

Aktualizacja (2) z dnia 20.02.2024 r. - powiadomienie o wyborze oferty.

Aktualizacja z dnia 20.02.2024 r. - informacja z otwarcia ofert w dniu 19.02.2024 r.

Aktualizacja z dnia 13.02.2024 r. - odpowiedź na pytanie Wykonawcy.

06.02.2024 12:08:25 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ul. Zabrody w Mławie – poprawa infrastruktury drogowej 14.02.2024 10:00:00

Aktualizacja z dnia 14.02.2024 r. - zestawienie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

02.02.2024 11:54:33 Remont ul. Kopernika w Mławie na odcinku od ul. Żwirki do skrzyżowania z ul. PCK 20.02.2024 10:00:00

Aktualizacja (2) z dnia 20.02.2024 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 20.02.2024 r. - kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zadania to: 950 000,00 zł.

Aktualizacja (2) z dnia 15.02.2024 r. - odpowiedź na pytania z dnia 15.02.2024 r.

Aktualizacja z dnia 15.02.2024 r. - odpowiedź na pytania z dnia 13.02.2024 r.

25.01.2024 13:50:52 Oczyszczanie terenów miejskich w Mławie 28.02.2024 09:00:00 -
19.01.2024 13:42:56 Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych 31.01.2024 10:00:00

Aktualizacja z dnia 31.01.2024 r. - zestawienie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

18.01.2024 14:51:49 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie 29.01.2024 10:00:00

Aktualizacja z dnia 29.01.2024 r. - zestawienie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

09.01.2024 14:59:27 Plan zamówień publicznych na 2024 r. 31.12.2024 23:59:59

Aktualizacja z dnia 20.02.2024 r. - 3 aktualizacja.

Aktualizacja z dnia 2.02.2024 r. - 1 i 2 aktualizacja planu postępowań. 

Aktualizacja z dnia 9.01.2024 r. - opublikowanie planu postępowań na 2024 r.