BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zamówienia publiczne

Wybierz zamówienia: archiwalne, aktualne bądź oba rodzaje
Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert Uwagi
22.09.2023 14:53:19 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. LOK, ul. K. Szymanowskiego, ul. T. Sygietyńskiego, ul. T. Bądarzewskiej, ul. Fortepianowej oraz ul. Żwirowej w Mławie w ramach zadania "Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława" 04.10.2023 10:00:00 -
19.09.2023 15:43:03 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Mławie 28.09.2023 10:00:00 -
19.09.2023 15:40:09 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy skatepark na terenie MOSiR w Mławie 28.09.2023 10:00:00 -
18.09.2023 10:24:17 Inwentaryzacja dróg gminnych w wersji elektronicznej, przegląd ulic (roczny stanu technicznego), przegląd mostów (roczny stanu technicznego), aktualizacja/założenie książki obiektów drogowych i mostowych 25.09.2023 10:00:00

Aktualizacja z dnia 25.09.2023 r. - zestawienie ofert.

12.09.2023 12:51:34 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie 20.09.2023 10:00:00

Aktualizacja (2) z dnia 21.09.2023 r. - wybór oferty.

Aktualizacja z dnia 21.09.2023 r. - zestawienie ofert.

01.09.2023 15:54:23 Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Mława na lata 2024-2025 29.09.2023 10:00:00

Aktualizacja z dnia 22.09.2023 r. - Odpowiedź na pytania Wykonawców z 21.09.2023 r.

Aktualizacja z dnia 21.09.2023 r. - Załącznik nr 2 do SWZ_PPU_aktualne na 21.09.23 zmieniony.

Aktualizacja z dnia 5.09.2023 r. - udostępnienie wersji aktualnej dokumentu JEDZ.

22.08.2023 16:01:20 Budowa skatepark na terenie MOSiR w Mławie 08.09.2023 10:00:00

Aktualizacja z dnia 19.09.2023 r. - wybór oferty.

Aktualizacja (2) z dnia 8.09.2023 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 8.09.2023 r. - kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia to: 2 090 000,00 zł.

Aktualizacja (2) z dnia 5.09.2023 r. - odpowiedzi Zamawiającego na pytania.

Aktualizacja z dnia 5.09.2023 r. - zmiana terminu składania ofert. Nowy termin to: 8.09.2023 r. godz. 10:00.

18.08.2023 14:23:45 Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie 05.09.2023 10:00:00

Aktualizacja z dnia 19.09.2023 r. - wybór oferty.

Aktualizacja (2) z dnia 5.09.2023 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 5.09.2023 r. - kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia to: 800 000,00 zł.

12.06.2023 15:23:53 ,,Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do budynków Miasta Mława i jego jednostek organizacyjnych przez okres 12 miesięcy” 11.07.2023 10:00:00

Aktualizacja z dnia 24.07.2023 r.  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja z dnia 11.07.2023 r.  - zbiorcze zestawienie ofert; kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia to 1 358 089,74 zł

Aktualizacja z dnia 06.07.2023 r-  Pytania Wykonawców do przetargu i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 6 lipca 2023 r. (zmiana terminu składania ofert, wnioskowana  zmiana w projekcie umowy, zmiana terminu związania ofertą na 30 dni)

Aktualizacja z dnia 30.06.2023 r. - Pytania Wykonawców do przetargu i odpowiedzi Zamawiającego, SWZ zmiana  z dnia 30.06.2023 r., zał. nr 7 formularz cenowy po zmianie z dnia 30.06.2023 r., zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy po zmianach z dnia 30.06.2023 r., oświadczenia podmiotów uprawnionych do gwarantowanej ceny gazu.

Powyżej wskazane zmiany znajdują  się na stronie  e-zamówienia  pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-bf252e6a-0907-11ee-9355-06954b8c6cb9

16.01.2023 11:33:12 Plan Miasta Mława o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 31.12.2023 23:59:59

Aktualizacja (9) Planu z dnia 10.07.2023 r.

Aktualizacja (8) Planu z dnia 27.06.2023 r.

Aktualizacja (7) Planu z dnia 26.06.2023 r.

Aktualizacja (6) Planu z dnia 30.05.2023 r.

Aktualizacja (5) Planu z dnia 26.04.2023 r.

Aktualizacja (4) Planu z dnia 15.02.2023 r.

Aktualizacja Planu z dnia 26.01.2023r.

Aktualizacja Planu  z dnia 24.01.2023 r.

Plan zamówień publicznych Miasta Mława  na rok 2023.