BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zamówienia publiczne

Wybierz zamówienia: archiwalne, aktualne bądź oba rodzaje
Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert Uwagi
30.05.2023 15:38:14 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową pumptrack w Mławie w ramach na zadania pn.: „Budowa pumptrack i skatepark na terenie MOSiR w Mławie” w zakresie Etapu I – budowa pumptrack 07.06.2023 10:00:00 -
26.05.2023 12:18:45 Poprawa efektywności energetycznej Krytej Pływalni na terenie MOSiR Mława - II postępowanie 05.06.2023 10:00:00 -
12.05.2023 16:25:44 Budowa skateparku na terenie MOSiR w Mławie 29.05.2023 10:00:00

Aktualizacja (2) z dnia 29.05.2023 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 29.05.2023 r.- kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia to: 2 090 000,00 zł.

Aktualizacja z dnia 25.05.2023 r. - odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców.

Aktualizacja z dnia 15 maja 2023 r. - zamieszczenie 2 plików przedmiarów monitoringu - pdf i excel w zakładce "dodatkowe informacje".

04.05.2023 23:09:29 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do budynków Miasta Mława i jego jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2023r. do dnia 30 czerwca 2024 r. 06.06.2023 11:00:00

Aktualizacja z dnia 23.05.2023 r. - Pytania  Wykonawców do przetargu i odpowiedzi Zamawiającego, aktualizacja SWZ, zał. nr 3, zał. nr 4 i zał nr 7 do SWZ

28.04.2023 13:20:41 Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława – etap XV 09.05.2023 12:00:00 -
27.04.2023 14:53:55 Budowa pumptrack i skatepark na terenie MOSiR w Mławie 12.05.2023 10:00:00

Aktualizacja z dnia 25.05.2023 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I - budowa pumptrack.

Aktualizacja (3) z dnia 12.05.2023 r. - unieważnienie postępowania w zakresie części II - budowa skateparku.

Aktualizacja (2) z dnia 12.05.2023 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 12.05.2023 r. - kwoty jakie Zamawiający przeznacza na realizację zadań: dla części I - 1 900 000,00 zł oraz dla części II - 1 800 000,00 zł.

Aktualizacja z dnia 9.05.2023 r. – odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania, opinia geotechniczna oraz zmieniony przedmiar robót Skatepark Etap II z 09.05.2023 r. w zakładce: „treść zapytań wraz z wyjaśnieniami”, zmiana ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w zakładce: „informacje o ogłoszeniu”.

UWAGA: do oferty, dla każdej z części, należy dołączyć kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi wraz z narzutami i podsumowaniem elementów.

26.04.2023 10:36:41 Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych 11.05.2023 10:00:00

Aktualizacja (2) z dnia 11.05.2023 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 11.05.2023 r. - kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia to: 1 070 000,00 zł.

25.04.2023 11:38:26 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą 11.05.2023 10:00:00

Aktualizacja z dnia 16.05.2023 r. - wybór oferty.

Aktualizacja z dnia 11.05.2023 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

11.04.2023 13:22:02 Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego przez OSP w Mławie 08.05.2023 10:00:00 -
16.01.2023 11:33:12 Plan Miasta Mława o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 31.12.2023 23:59:59

Aktualizacja (6) Planu z dnia 30.05.2023 r.

Aktualizacja (5) Planu z dnia 26.04.2023 r.

Aktualizacja (4) Planu z dnia 15.02.2023 r.

Aktualizacja Planu z dnia 26.01.2023r.

Aktualizacja Planu  z dnia 24.01.2023 r.

Plan zamówień publicznych Miasta Mława  na rok 2023.