Zamówienia publiczne | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zamówienia publiczne

Wybierz zamówienia: archiwalne, aktualne bądź oba rodzaje
Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert Uwagi
12.07.2024 11:37:17 Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę ul. Marszałkowskiej w Mławie poprzez budowę chodnika na odcinku od Ronda Flagi Polskiej w kierunku DW 587. 22.07.2024 10:00:00 -
09.07.2024 12:29:45 Wykonanie robót budowlanych budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie 16.07.2024 10:00:00 -
08.07.2024 10:05:17 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku przy ul. Narutowicza 6 16.07.2024 10:00:00 -
02.07.2024 18:28:19 Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz na odcinku od ul. Torfa Załęskiego do ul. Wójtostwo w Mławie 17.07.2024 10:00:00 -
10.06.2024 13:45:59 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa ul. Daleka, Reja i Zacisze w Mławie 18.06.2024 10:00:00

Aktualizacja z dnia 20.06.2024 r. - wybór oferty.

Aktualizacja z dnia 18.06.2024 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

17.05.2024 08:36:47 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do budynków Miasta Mława i jego jednostek organizacyjnych w okresie 01.08.2024 r. – 31.07.2025 r. 20.06.2024 10:00:00

Aktualizacja z dnia 25.06.2024 r. - powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja (2) z dnia 20.06.2024 r. - informacja z otwarcia ofert.

Aktualizacja z dnia 20.06.2024 r. - kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia to: 1 951 499,71 zł.

Aktualizacja z dnia 12.06.2024 r. - odpowiedzi na pytania z 6-10.06.2024 r. wraz ze zmienionym załącznikiem nr 3 do SWZ w zakładce "treść zapytań wraz z wyjaśnieniami".

Aktualizacja z dnia 23.05.2024 r. - odpowiedzi na pytania z dnia 16.05.2024 r. wraz ze zmienionymi załącznikami nr 3 i 7 do SWZ w zakładce "treść zapytań wraz z wyjaśnieniami".

Aktualizacja z dnia 22.05.2024 r.  - zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

09.01.2024 14:59:27 Plan zamówień publicznych na 2024 r. 31.12.2024 23:59:59

Aktualizacja z dnia 4.07.2024 r. - 8 aktualizacja.

Aktualizacja z dnia 2.07.2024 r. - 7 aktualizacja.

Aktualizacja z dnia 9.04.2024 r. - 6 aktualizacja.

Aktualizacja z dnia 12.03.2024 r. - 5 aktualizacja.

Aktualizacja z dnia 22.02.2024 r. - 4 aktualizacja.

Aktualizacja z dnia 20.02.2024 r. - 3 aktualizacja.

Aktualizacja z dnia 2.02.2024 r. - 1 i 2 aktualizacja planu postępowań. 

Aktualizacja z dnia 9.01.2024 r. - opublikowanie planu postępowań na 2024 r.