Geodezja | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Geodezja

  •  WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Załączniki (oryginały lub uwierzytelnione kopie): 1. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis…
  •  WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Wniosek o podział nieruchomości Załączniki (oryginały lub uwierzytelnione kopie): 1. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis z…