Od partnerstwa do działania | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Od partnerstwa do działania

  • Wywieszonymi flagami włoskimi na ratuszu i wokół Starego rynku oraz banerami okolicznościowymi Mława przywitała gości z partnerskiego Miasta Moscufo. Na tę wizytę czekaliśmy dwa lata.…
  • Godziny przedpołudniowe to odwiedziny w ratuszu – poznanie specyfiki pracy samorządu w Polsce i w Mławie. Mieszkańcy Moscufo spotkali sie również z  Burmistrzem Panem Sławomirem Kowalewskim oraz…
  • Istotnym elementem każdego projektu realizowanego w ramach Programu Europa dla Obywateli jest promocja dziedzictwa kulturowego. W przypadku naszego projektu goście mieli możliwość odwiedzenia Torunia…
  • Niedziela rozpoczęła się o godzinie 9.00 mszą św. W Kościele Matki Bożej Królowej Polski na Osiedlu Książąt Mazowieckich. Ksiądz Dziekan dr Kazimierz Ziółkowski powitał naszych gości w języku…
  • Projekt „Od partnerstwa do działania” zaowocował nawiązaniem nowych, polsko-włoskich kontaktów, przyjaźni oraz deklaracji współpracy, czego „wymiernym” efektem jest publikacja podsumowująca projekt (…
  • Już we wrześniu 2011 Mławę odwiedzi delegacja bliźniaczego Miasta Moscufo . Umowę partnerską, która stanowi rodzaj deklaracji współpracy Miasto Mława podpisało ze swoim włoskim partnerem w Moscufo w…