Sprawy organizacyjne | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Sprawy organizacyjne

  • WYDZIAŁ:  ORGANIZACYJNY KARTA INFORMACYJNA PROCEDURY Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta Mława I. Wymagane wnioski • Podanie, osobiście lub zgłoszenie telefoniczne II. Opłaty • brak III.…
  • Nabór na wolne stanowiska pracy WYDZIAŁ: Organizacyjny NAZWA PROCEDURY: Nabór na wolne stanowiska pracy I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY a. życiorys (CV), b. list motywacyjny, c.…