Ostatnio dodane | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Burmistrz Miasta Mława ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2024 Ogłoszenie
LX Sesja Rady Miasta Mława z dnia 26 lutego 2024 r. Artykuł
LX SESJA RADY MIASTA MŁAWA w dniu 26 lutego 2024 r. - porządek obrad Ogłoszenie
LX SESJA RADY MIASTA MŁAWA w dniu26 lutego 2024 r. - porządek obrad Artykuł
Przebudowa ul. Daleka, Reja i Zacisze w Mławie Zamówienie publiczne
Burmistrz Miasta Mława ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława na lata 2023-2027, z perspektywą do 2031 r.” Ogłoszenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mława na lata 2023-2027, z perspektywą do 2031 r. Ogłoszenie
Zarządzenie Nr 31/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20 lutego 2024 r. Artykuł
Zarządzenie Nr 30/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 19 lutego 2024 r. Artykuł
Zarządzenie Nr 29/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 15 lutego 2024 r. Artykuł
Zarządzenie Nr 28/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 13 lutego 2024 r. Artykuł
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Dostawa i montaż ulicznych lamp hybrydowych (solarno-wiatrowych) Zamówienie publiczne
Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 13 lutego 2024 r. Artykuł
Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 9 lutego 2024 r. Artykuł
OBWIESZCZENIE Artykuł
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego Ogłoszenie
Decyzja o zakazie zgromadzenia Ogłoszenie
Ogłoszenie dotyczące naboru członków do prac w komisjach konkursowych Ogłoszenie
Oferta z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie w trybie uproszczonym - Stowarzyszenie "Wspólnota Mariacka" Ogłoszenie
Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 lutego 2024 r. Artykuł
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Referent ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji Artykuł
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Referent ds. podatków i opłat w Wydziale Budżetu i Finansów, Referat ds. Podatków i Opłat Artykuł
Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 lutego 2024 r. Artykuł
Opracowanie dokumentacji na modernizację boiska treningowego na terenie MOSiR w Mławie poprzez budowę hali pneumatycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zamówienie publiczne
Zarządzenie Nr 24/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 lutego 2024 r. Artykuł
Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 lutego 2024 r. Artykuł
Zarządzenie Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 lutego 2024 r. Artykuł
Zarządzenie Nr 21/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 lutego 2024 r. Artykuł
Petycja mieszkańców ul. Cegielnia w sprawie oświetlenia Artykuł
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego Ogłoszenie