BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową pumptrack w Mławie w ramach na zadania pn.: „Budowa pumptrack i skatepark na terenie MOSiR w Mławie” w zakresie Etapu I – budowa pumptrack wt., 30/05/2023 - 15:38 Zamówienie publiczne
LI Sesja Rady Miasta Mława z dnia 30 maja 2023r. wt., 30/05/2023 - 12:02 Artykuł
Zarządzenie Nr 94/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 maja 2023 r. wt., 30/05/2023 - 09:14 Artykuł
Zarządzenie Nr 93/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 maja 2023 r. wt., 30/05/2023 - 08:58 Artykuł
Zarządzenie Nr 91/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 maja 2023 r. wt., 30/05/2023 - 08:50 Artykuł
Zarządzenie Nr 90/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 maja 2023 r. wt., 30/05/2023 - 08:32 Artykuł
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia wt., 30/05/2023 - 08:25 Ogłoszenie
Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym wt., 30/05/2023 - 08:22 Ogłoszenie
Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym wt., 30/05/2023 - 08:17 Ogłoszenie
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych - II półrocze 2023 r. pon., 29/05/2023 - 16:01 Artykuł
Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych - II półrocze 2023 r. pon., 29/05/2023 - 15:44 Artykuł
Uchwała Nr L/632/2023 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat. pon., 29/05/2023 - 14:50 Artykuł
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 maja 2023 r. pon., 29/05/2023 - 14:33 Ogłoszenie
Ogłoszenie o wynikach pierwszego przetargu pisemnego ograniczonego pon., 29/05/2023 - 12:50 Ogłoszenie
Poprawa efektywności energetycznej Krytej Pływalni na terenie MOSiR Mława - II postępowanie pt., 26/05/2023 - 12:18 Zamówienie publiczne
LI SESJA RADY MIASTA MŁAWA w dniu 30 maja 2023 r. - porządek obrad pt., 26/05/2023 - 08:16 Ogłoszenie
LI Sesja Rady Miasta Mława z dnia 30 maja 2023 r. pt., 26/05/2023 - 08:08 Artykuł
Zarządzenie Nr 92/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 maja 2023 r. czw., 25/05/2023 - 13:58 Artykuł
Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mława – etap XV czw., 25/05/2023 - 12:24 Projekt
Uchwała nr 1/2020 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalania Ścieków "Wodk-Kan" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie z dnia 27.01.2020 r. śr., 24/05/2023 - 13:18 Artykuł
Zawiadomienie o zmianie wniosku śr., 24/05/2023 - 12:58 Ogłoszenie
Postanowienie Nr 28/2023 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Miasta Mława na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych śr., 24/05/2023 - 09:21 Artykuł
Postanowienie Nr 22/2023 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Mława do stanu faktycznego śr., 24/05/2023 - 09:19 Artykuł
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zebranych dowodach śr., 24/05/2023 - 09:14 Ogłoszenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji wt., 23/05/2023 - 13:40 Ogłoszenie
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent ds. obsługi przedsiębiorcy w Wydziale Organizacyjnym wt., 23/05/2023 - 13:13 Artykuł
Raport o stanie Miasta Mława za rok 2022 wt., 23/05/2023 - 12:25 Ogłoszenie
Raport o stanie Miasta Mława za rok 2022 wt., 23/05/2023 - 12:23 Artykuł
Nie wiesz, co zrobić z odpadami? Przynieś je do mobilnego mini-PSZOK! pon., 22/05/2023 - 15:26 Artykuł
VI SESJA  MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA MŁAWA pon., 22/05/2023 - 14:53 Ogłoszenie