Urząd z klasą – przez kompetencje do nowoczesności | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Urząd z klasą – przez kompetencje do nowoczesności

  •   W dniu 17 sierpnia 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Mława a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotycząca dofinansowania projektu „Urząd z klasą – przez…
  • Zapraszamy do wypełniania ankiety dotyczącej "Standardu Usług w Urzędzie Miasta w Mławie". Klikając na link http://www.mlawa.pl/index-164-9.html zostaną Państwo przeniesieni na stronę z naszą…
  • Na terenie województwa Mazowieckiego jedynie 9 jednostek samorządu terytorialnego (w tym 3 powiaty i 6 gmin) podpisało umowę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 5.2.1…
  • Standard Usług w UM Mława   Dziękujemy wszystkim osobom, które postanowiły wypełnić naszą ankietę pod tytułem: "Standard usług w Urzędzie Miasta w Mławie". Poniżej…
  • Podsumowanie 2010   Rok 2010 dobiega końca. Postanowiliśmy podsumować, to co do tej pory wydarzyło się w naszym projekcie. Umowa o dofinansowanie projekty została podpisana…
  • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Projekt Urząd z klasą – przez kompetencje do nowoczesności” współfinansowany przez Unię Europejską…