BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Konta bankowe

Indywidualne numery rachunków bankowych od 2019 roku

Burmistrz Miasta Mława informuje, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat  z tytułu:

- podatku od nieruchomości,

- podatku rolnego,

- podatku leśnego,

- łącznego zobowiązania pieniężnego,

- podatku od środków transportowych,

- opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi

dla każdego podatnika (płatnika) został utworzony indywidualny numer rachunku bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.

Podatnicy (osoby fizyczne) informację o nadanym indywidualnym numerze rachunku bankowego otrzymają w decyzjach podatkowych, natomiast podatnicy (osoby prawne) oraz płatnicy opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymają pismo z informacją  o nadanym indywidualnym rachunku bankowym.

W przypadku regulowania kilku należności należy pamiętać, iż dla każdego podatnika/płatnika został utworzony niepowtarzalny, oddzielny numer rachunku bankowego dla każdego z wyżej wymienionych zobowiązań.

Wniesienie zobowiązania na inny niż nadany indywidualny numer rachunku bankowego (np. innego podatnika/płatnika lub dotyczący innego zobowiązania) będzie skutkowało tym, że wpłata zostanie zaksięgowana (przypisana) do innego podatnika/płatnika lub innego zobowiązania.

 

Na poniżej podany rachunek bankowy Urzędu Miasta Mława:

Santander Bank Polska S.A.

nr 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826 

należy dokonywać wpłat z tytułu:

- opłaty skarbowej,

- opłaty targowej,

- opłaty od posiadania psa,

- opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

- opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi miejskie,

- opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,

- opłaty z tytułu mandatów.

 

Dla transakcji realizowanych z zagranicy:

Santander Bank Polska S.A.

IBAN: PL70109026040000000133797826 
SWIFT CODE: WBKPPLPP 

 

Na poniżej podany rachunek bankowy Urzędu Miasta Mława:

Santander Bank Polska S.A.

nr 79 1090 2604 0000 0001 3379 7858

należy dokonywać wpłat z tytułu udostępniania danych z ewidencji ludności.

 

Na poniżej podany rachunek bankowy Urzędu Miasta Mława:

Santander Bank Polska S.A.

nr 74 1090 2604 0000 0001 3379 7851

należy dokonywać wpłat z tytułu:

- depozytów,

- wadiów,

- kaucji, zabezpieczeń, gwarancji,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi powiatowe,

- społecznych inicjatyw lokalnych.

 

Na poniżej podany rachunek bankowy Miasta Mława:

Santander Bank Polska S.A.

nr 68 1090 2604 0000 0001 3379 8347

należy dokonywać wpłat z tytułu:

- subwencji ogólnej,

- dotacji celowych z budżetu państwa,

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Justyna Lewandowska - Skarbnik Miasta
Osoba wprowadzająca informację: Cezary Lewandowski
Data wytworzenia informacji: 13.03.2012 10:30:07
Data publikacji informacji: 13.03.2012 10:30:07
Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2019 10:15:32
Liczba odsłon: 1
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
03.12.2019 10:15:32 Piotr Sulewski edycja strony
08.02.2019 15:34:37 Piotr Sulewski edycja strony
10.09.2018 10:10:46 Piotr Sulewski edycja strony
17.04.2018 11:36:23 emilia_sm edycja strony
09.01.2017 13:41:10 Piotr Sulewski edycja strony
02.01.2017 08:40:35 Piotr Sulewski edycja strony
03.07.2013 15:30:05 Mariusz Łazicki edycja strony
03.07.2013 15:24:48 Mariusz Łazicki edycja strony
13.03.2012 14:32:57 Cezary Lewandowski edycja strony
13.03.2012 10:30:07 Cezary Lewandowski strona została dodana