Konta bankowe | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Konta bankowe

Indywidualne numery rachunków bankowych od 2019 roku

Burmistrz Miasta Mława informuje, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat  z tytułu:

- podatku od nieruchomości,

- podatku rolnego,

- podatku leśnego,

- łącznego zobowiązania pieniężnego,

- podatku od środków transportowych,

- opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi

dla każdego podatnika (płatnika) został utworzony indywidualny numer rachunku bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.

Podatnicy (osoby fizyczne) informację o nadanym indywidualnym numerze rachunku bankowego otrzymają w decyzjach podatkowych, natomiast podatnicy (osoby prawne) oraz płatnicy opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi otrzymają pismo z informacją  o nadanym indywidualnym rachunku bankowym.

W przypadku regulowania kilku należności należy pamiętać, iż dla każdego podatnika/płatnika został utworzony niepowtarzalny, oddzielny numer rachunku bankowego dla każdego z wyżej wymienionych zobowiązań.

Wniesienie zobowiązania na inny niż nadany indywidualny numer rachunku bankowego (np. innego podatnika/płatnika lub dotyczący innego zobowiązania) będzie skutkowało tym, że wpłata zostanie zaksięgowana (przypisana) do innego podatnika/płatnika lub innego zobowiązania.

 

Na poniżej podany rachunek bankowy Urzędu Miasta Mława:

Santander Bank Polska S.A.

nr 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826 

należy dokonywać wpłat z tytułu:

- opłaty skarbowej,

- opłaty targowej,

- opłaty od posiadania psa,

- opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

- opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi miejskie,

- opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,

- opłaty z tytułu mandatów.

 

Dla transakcji realizowanych z zagranicy:

Santander Bank Polska S.A.

IBAN: PL70109026040000000133797826 
SWIFT CODE: WBKPPLPP 

 

Na poniżej podany rachunek bankowy Urzędu Miasta Mława:

Santander Bank Polska S.A.

nr 79 1090 2604 0000 0001 3379 7858

należy dokonywać wpłat z tytułu udostępniania danych z ewidencji ludności.

 

Na poniżej podany rachunek bankowy Urzędu Miasta Mława:

Santander Bank Polska S.A.

nr 74 1090 2604 0000 0001 3379 7851

należy dokonywać wpłat z tytułu:

- depozytów,

- wadiów,

- kaucji, zabezpieczeń, gwarancji,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - drogi powiatowe,

- społecznych inicjatyw lokalnych.

 

Na poniżej podany rachunek bankowy Miasta Mława:

Santander Bank Polska S.A.

nr 68 1090 2604 0000 0001 3379 8347

należy dokonywać wpłat z tytułu:

- subwencji ogólnej,

- dotacji celowych z budżetu państwa,

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Justyna Lewandowska - Skarbnik Miasta
Osoba wprowadzająca informację: Cezary Lewandowski
Data wytworzenia informacji: 13.03.2012 10:30:07
Data publikacji informacji: 13.03.2012 10:30:07
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:13:44
Liczba odsłon: 1
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:13:44 admin_vobacom edycja strony
03.12.2019 10:15:32 Piotr Sulewski edycja strony
08.02.2019 15:34:37 Piotr Sulewski edycja strony
10.09.2018 10:10:46 Piotr Sulewski edycja strony
17.04.2018 11:36:23 emilia_sm edycja strony
09.01.2017 13:41:10 Piotr Sulewski edycja strony
02.01.2017 08:40:35 Piotr Sulewski edycja strony
03.07.2013 15:30:05 Mariusz Łazicki edycja strony
03.07.2013 15:24:48 Mariusz Łazicki edycja strony
13.03.2012 14:32:57 Cezary Lewandowski edycja strony
13.03.2012 10:30:07 Cezary Lewandowski strona została dodana