Skład Rady Miasta 2018-2024 | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Skład Rady Miasta 2018-2024

Lech Jerzy Prejs

Przewodniczący Rady Miasta

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

Dyżur w biurze rady:

poniedziałek od godz. 15:00 do godz. 16:00;

piątek od godz. 15:00 do godz. 16:00.

•    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 2018 - 2023
•    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 2014 - 2018
•    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (Wiceprzewodniczący): 2014 - 2018
•    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Członek): 2014 - 2018

Oświadczenia majątkowe:

Krzysztof Bartoszczyk

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

•    Komisja Skarg, wniosków i petycji (Członek): 2018 – 2023
•    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Członek): 2018 - 2023

Wioletta Błaszkiewicz

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

•    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 2018 – 2023
•    Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Członek): 2018 – 2023

Oświadczenia majątkowe:

Marcin Burchacki

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

•    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 2018 – 2023
•    Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Członek): 2018 – 2023

Oświadczenia majątkowe:

 Arkadiusz Dłubisz

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

Dyżur w Biurze Rady:

wtorek od godz. 12:00 do godz. 14:00.

•    Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Członek): 2018 – 2023
•    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 2018 - 2023
•    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (Członek): 2018 - 2023
•    Wiceprzewodniczący Rady Miasta: 2014 – 2018
•    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 2014 - 2018
•    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (Członek): 2014 - 2018
•    Wiceprzewodniczący Rady Miasta: 2010 - 2014
•    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 2010 - 2014
•    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (Członek): 2010 - 2014

Oświadczenia majątkowe:

Mariusz Dziubiński

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

•    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (Wiceprzewodniczący): 2018 - 2023
•    Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Członek): 2018 – 2023

Oświadczenia majątkowe:

Patryk Fabisiak

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

•    Komisja Rewizyjna (Wiceprzewodniczący): 2018 – 2023
•    Komisja Skarg, wniosków i petycji (Członek): 2018 – 2023
•    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Członek): 2018 - 2023

Oświadczenia majątkowe:

Beata Gadomska

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

•    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (Członek): 2018 - 2023
•    Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych (Członek): 2018 - 2023
•    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Wiceprzewodnicząca): 2018 - 2023

Oświadczenia majątkowe:

Andrzej Karpiński

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

•    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (Członek): 2018 – 2023
•    Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Wiceprzewodniczący): 2018 – 2023
•    Komisja Rewizyjna (Członek): 2018 – 2023

Oświadczenia majątkowe:

Zofia Kazimierska

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

•    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (Członek): 2018 – 2023
•    Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych (Wiceprzewodnicząca): 2018 - 2023
•    Komisja Skarg, wniosków i petycji (Członek): 2018 – 2023

Oświadczenia majątkowe:

Marek Kiełbiński

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

•    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Przewodniczący): 2018 – 2023
•    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 2018 – 2023
•    Komisja Rewizyjna (Członek): 2018 – 2023
•    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (Członek): 2010 - 2014
•    Komisja Rewizyjna (Członek): 2010 - 2014

Oświadczenia majątkowe:

Zbigniew Korczak

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

•    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Członek): 2018 – 2023
•    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 2018 – 2023

Filip Tomasz Kowalczyk

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

 • Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Członek): 2018 – 2023
 • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Wiceprzewodniczący): 2018 - 2023
 • Komisja Skarg, wniosków i petycji (Członek): 2018 – 2023

Oświadczenia majątkowe:

Wojciech Krajewski

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

•    Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych (Przewodniczący): 2018 - 2023
•    Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Członek): 2018 - 2023
•    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 2014 - 2018
•    Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Członek): 2014 - 2018
•    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 2010 - 2014
•    Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Członek): 2010 - 2014
•    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 1994 - 1998

Oświadczenia majątkowe:

Michał Nowakowski

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

•    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (Przewodniczący): 2018 - 2023
•    Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Członek): 2018 – 2023
•    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (Członek): 2014 - 2018
•    Komisja Rewizyjna (Członek): 2014 - 2018
•    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (Członek): 2010 - 2014
•    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 2010 - 2014
•    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Członek): 2006 - 2010
•    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (Członek): 2006 - 2010

Oświadczenia majątkowe:

Leszek Ośliźlok

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

•    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Członek): 2018 - 2023
•    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 2018 - 2023
•    Komisja Skarg, wniosków i petycji (Przewodniczący): 2018 – 2023
•    Przewodniczący Rady Miasta: 2014 - 2018
•    Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych (Członek): 2014 - 2018
•    Wiceprzewodniczący Rady Miasta: 2010 - 2014
•    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Członek): 2010 - 2014
•    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (Wiceprzewodniczący): 2006 - 2010
•    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (Przewodniczący): 2002 - 2006
•    Komisja Rewizyjna (Członek): 2002 - 2006
•    Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Członek): 2002 - 2006
•    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Członek): 1998 - 2002
•    Komisja Rewizyjna (Członek): 1998 - 2002
•    Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Przewodniczący): 1998 - 2002

Oświadczenia majątkowe:

Michał Pol

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

Dyżur w biurze rady:

wtorek od godz. 15:00 do godz. 16:00.

•    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Członek): 2018 - 2023
•    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 2018 - 2023
•    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 2014 - 2018
•    Komisja Rewizyjna (Członek): 2014 – 2018

Oświadczenia majątkowe:

Urszula Romualda Sasiak

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

•    Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych (Członek): 2018 - 2023
•    Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Członek): 2018 - 2023
•    Komisja Rewizyjna (Członek): 2018 - 2023

Oświadczenia majątkowe:

 Marian Wilamowski

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

•    Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych (Członek): 2018 - 2023
•    Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Przewodniczący): 2018 – 2023
•    Komisja Rewizyjna (Członek): 2018 – 2023
•    Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Członek): 2014 – 2018
•    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 2014 – 2018
•    Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Członek): 2010 - 2014
•    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Wiceprzewodniczący): 2010 - 2014

Oświadczenia majątkowe:

Janusz Stanisław Wojnarowski

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

 • •    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Członek): 2018 - 2023
  •    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Przewodniczący): 2018 - 2023
  •    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Przewodniczący): 2014 - 2018
  •    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Członek): 2014 - 2018
  •    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Członek): 2010 - 2014
  •    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Przewodniczący): 2010 - 2014
  •    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Członek): 2006 - 2010
  •    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Przewodniczący): 2006 - 2010
  •    Wiceprzewodniczący Rady Miasta: 2002 - 2006
  •    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 2002 - 2006
  •    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 1998 - 2002

Oświadczenia majątkowe:

Mirosław Zbrzezny

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

•    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (Członek): 2018 – 2023
•    Komisja Skarg, wniosków i petycji (Wiceprzewodniczący): 2018 - 2023
•    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Członek): 2018 - 2023
•    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Wiceprzewodniczący): 2006 - 2010
•    Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych (Członek): 2006 - 2010

Oświadczenia majątkowe:

Waldemar Henryk Borowski mandat Radnego wygasł z dniem 25 listopada 2021 r. POSTANOWIENIEM NR 89/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE II z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

•    Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu (Członek): 2018 – 2023
•    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Członek): 2018 – 2023
•    Komisja Rewizyjna (Przewodniczący): 2018 – 2023
•    Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Członek): 2014 - 2018
•    Komisja Rewizyjna (Wiceprzewodniczący): 2014 - 2018
•    Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Członek): 2010 - 2014
•    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Członek): 2010 - 2014
•    Komisja Rewizyjna (Wiceprzewodniczący): 2010 - 2014
•    Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Członek): 2006 - 2010
•    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Członek): 2006 - 2010
•    Komisja Rewizyjna (Wiceprzewodniczący): 2006 - 2010

Mariusz Szczechowicz mandat Radnego wygasł z dniem 9 września 2019 r. POSTANOWIENIEM NR 173/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE II z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Biuro Rady Miasta: 654-32-51 wew. 107

•    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (Członek): 2018 – 2023
•    Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej (Członek): 2018 - 2023
•    Komisja Skarg, wniosków i petycji (Członek): 2018 - 2023

Oświadczenia majątkowe:

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Klaudia Sieradzka
Osoba wprowadzająca informację: Klaudia Sieradzka
Data wytworzenia informacji: 22.11.2018 08:04:24
Data publikacji informacji: 22.11.2018 08:04:25
Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2024 08:42:49
Liczba odsłon: 10
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
05.04.2024 08:42:49 Michał Orłowski edycja strony
22.03.2024 12:49:28 Cezary Lewandowski edycja strony
22.03.2024 12:03:37 Michał Orłowski edycja strony
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
28.09.2023 14:11:02 Klaudia Sieradzka edycja strony
01.09.2023 09:15:21 Klaudia Sieradzka edycja strony
01.09.2023 08:43:42 Klaudia Sieradzka edycja strony
01.09.2023 08:27:44 Klaudia Sieradzka edycja strony
01.09.2023 08:21:48 Klaudia Sieradzka edycja strony
01.09.2023 08:16:09 Klaudia Sieradzka edycja strony
01.09.2023 08:14:07 Klaudia Sieradzka edycja strony
01.09.2023 08:11:41 Klaudia Sieradzka edycja strony
01.09.2023 08:10:05 Klaudia Sieradzka edycja strony
10.01.2023 14:19:48 Klaudia Sieradzka edycja strony
20.07.2022 14:20:11 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 14:19:52 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 14:18:13 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 14:13:51 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 14:12:11 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 14:10:53 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 14:08:10 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 14:06:15 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 14:04:15 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 14:02:30 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 13:44:28 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 13:35:11 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 13:32:23 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 13:28:01 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 13:26:34 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 13:24:56 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 13:19:21 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 13:17:37 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 13:15:21 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 13:13:12 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 13:10:57 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 13:08:00 Karolina Krymer edycja strony
20.07.2022 13:00:46 Karolina Krymer edycja strony
01.03.2022 12:44:21 Aneta Pinczewska edycja strony
01.03.2022 11:31:13 Aneta Pinczewska edycja strony
15.02.2022 13:51:58 Aneta Pinczewska edycja strony
15.02.2022 13:50:08 Aneta Pinczewska edycja strony
15.02.2022 13:48:25 Aneta Pinczewska edycja strony
15.02.2022 13:47:39 Aneta Pinczewska edycja strony
20.12.2021 09:46:16 Aneta Pinczewska edycja strony
20.12.2021 09:45:34 Aneta Pinczewska edycja strony
26.11.2021 10:16:55 Cezary Lewandowski edycja strony
26.11.2021 10:12:36 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:40:12 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:36:52 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:35:48 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:34:12 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:32:39 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:31:40 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:30:27 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:27:43 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:26:49 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:25:36 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:22:59 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:20:35 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:19:38 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:18:39 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:17:21 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:16:28 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:15:13 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:14:13 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:11:17 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:07:48 Aneta Pinczewska edycja strony
13.07.2021 15:06:08 Aneta Pinczewska edycja strony
12.07.2021 13:59:05 Aneta Pinczewska edycja strony
12.07.2021 13:29:44 Aneta Pinczewska edycja strony
09.07.2021 11:13:42 Aneta Pinczewska edycja strony
09.07.2021 11:12:49 Aneta Pinczewska edycja strony
09.07.2021 11:11:35 Aneta Pinczewska edycja strony
10.06.2021 09:35:33 Klaudia Sieradzka edycja strony
10.06.2021 09:34:13 Klaudia Sieradzka edycja strony
02.07.2020 10:25:40 Klaudia Sieradzka edycja strony
22.06.2020 10:25:44 Klaudia Sieradzka edycja strony
22.06.2020 10:20:10 Klaudia Sieradzka edycja strony
22.06.2020 08:45:32 Klaudia Sieradzka edycja strony
22.06.2020 08:29:13 Klaudia Sieradzka edycja strony
22.06.2020 08:26:06 Klaudia Sieradzka edycja strony
22.06.2020 08:14:13 Klaudia Sieradzka edycja strony
18.12.2019 09:03:26 Klaudia Sieradzka edycja strony
13.12.2019 08:30:51 Klaudia Sieradzka edycja strony
21.11.2019 08:48:38 Klaudia Sieradzka edycja strony
06.11.2019 14:50:16 Klaudia Sieradzka edycja strony
21.10.2019 08:09:41 Klaudia Sieradzka edycja strony
21.10.2019 08:08:42 Klaudia Sieradzka edycja strony
21.10.2019 08:07:37 Klaudia Sieradzka edycja strony
25.09.2019 09:39:26 Klaudia Sieradzka edycja strony
24.09.2019 10:47:45 Klaudia Sieradzka edycja strony
26.06.2019 09:22:15 Klaudia Sieradzka edycja strony
30.05.2019 09:04:29 Klaudia Sieradzka edycja strony
29.05.2019 10:38:01 Klaudia Sieradzka edycja strony
29.05.2019 10:34:01 Klaudia Sieradzka edycja strony
29.05.2019 10:30:11 Klaudia Sieradzka edycja strony
29.05.2019 10:24:23 Klaudia Sieradzka edycja strony
29.05.2019 10:20:23 Klaudia Sieradzka edycja strony
22.05.2019 15:41:08 Klaudia Sieradzka edycja strony
22.05.2019 09:48:07 Klaudia Sieradzka edycja strony
15.05.2019 15:17:58 Klaudia Sieradzka edycja strony
19.04.2019 13:27:57 Klaudia Sieradzka edycja strony
18.04.2019 10:10:32 Klaudia Sieradzka edycja strony
27.03.2019 08:20:33 Klaudia Sieradzka edycja strony
30.01.2019 14:22:40 Klaudia Sieradzka edycja strony
30.01.2019 14:18:41 Klaudia Sieradzka edycja strony
30.01.2019 14:16:12 Klaudia Sieradzka edycja strony
30.01.2019 14:12:40 Klaudia Sieradzka edycja strony
30.01.2019 14:08:53 Klaudia Sieradzka edycja strony
30.01.2019 14:06:01 Klaudia Sieradzka edycja strony
30.01.2019 14:03:50 Klaudia Sieradzka edycja strony
30.01.2019 14:01:27 Klaudia Sieradzka edycja strony
30.01.2019 13:58:44 Klaudia Sieradzka edycja strony
30.01.2019 13:55:48 Klaudia Sieradzka edycja strony
30.01.2019 13:52:55 Klaudia Sieradzka edycja strony
30.01.2019 13:48:03 Klaudia Sieradzka edycja strony
17.12.2018 08:10:25 Klaudia Sieradzka edycja strony
07.12.2018 14:38:13 Cezary Lewandowski edycja strony
07.12.2018 10:49:48 Klaudia Sieradzka edycja strony
07.12.2018 10:46:23 Klaudia Sieradzka edycja strony
07.12.2018 10:44:46 Klaudia Sieradzka edycja strony
06.12.2018 15:37:48 Klaudia Sieradzka edycja strony
05.12.2018 14:24:16 Klaudia Sieradzka edycja strony
04.12.2018 17:59:21 Klaudia Sieradzka edycja strony
04.12.2018 10:00:00 Klaudia Sieradzka edycja strony
30.11.2018 15:25:29 Klaudia Sieradzka edycja strony
28.11.2018 09:55:23 Klaudia Sieradzka edycja strony
28.11.2018 09:53:43 Klaudia Sieradzka edycja strony
28.11.2018 09:44:53 Klaudia Sieradzka edycja strony
28.11.2018 09:41:21 Klaudia Sieradzka edycja strony
28.11.2018 09:39:32 Klaudia Sieradzka edycja strony
28.11.2018 09:37:10 Klaudia Sieradzka edycja strony
28.11.2018 09:35:17 Klaudia Sieradzka edycja strony
28.11.2018 09:33:44 Klaudia Sieradzka edycja strony
28.11.2018 09:32:12 Klaudia Sieradzka edycja strony
26.11.2018 08:19:51 Klaudia Sieradzka edycja strony
23.11.2018 10:31:01 Klaudia Sieradzka edycja strony
23.11.2018 10:27:12 Klaudia Sieradzka edycja strony
23.11.2018 10:25:21 Klaudia Sieradzka edycja strony
23.11.2018 10:16:54 Klaudia Sieradzka edycja strony
23.11.2018 10:13:44 Klaudia Sieradzka edycja strony
23.11.2018 10:11:08 Klaudia Sieradzka edycja strony
23.11.2018 10:08:51 Klaudia Sieradzka edycja strony
23.11.2018 10:04:31 Klaudia Sieradzka edycja strony
23.11.2018 09:59:39 Klaudia Sieradzka edycja strony
23.11.2018 09:55:57 Klaudia Sieradzka edycja strony
23.11.2018 09:50:19 Klaudia Sieradzka edycja strony
23.11.2018 09:49:21 Klaudia Sieradzka edycja strony
23.11.2018 09:44:51 Klaudia Sieradzka edycja strony
23.11.2018 09:41:50 Klaudia Sieradzka edycja strony
23.11.2018 09:39:12 Klaudia Sieradzka edycja strony
23.11.2018 09:33:42 Klaudia Sieradzka edycja strony
23.11.2018 09:28:24 Klaudia Sieradzka edycja strony
23.11.2018 09:20:09 Cezary Lewandowski edycja strony
22.11.2018 08:04:24 Cezary Lewandowski strona została dodana