Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

  • Zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Studzieniec w Mławie” jest dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadnia wykonana zostanie droga o…
  • Zadanie pn. „Rozbudowa ul. ks. Piotra Skargi w Mławie” jest realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotem inwestycji jest budowa…