Statut MRM | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Statut MRM

  • Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mława Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Mława Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. Ordynacja Wyborcza, zwana dalej Ordynacją, określa…
  • Załącznik do Uchwały nr LIII/690/2023 Rady Miasta Mława  z dnia 1 sierpnia 2023 r. Statut Młodzieżowej Rady Miasta Mława Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. 1. Statut określa zasady działania…