BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Statut MRM

  • Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mława Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Mława Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. Ordynacja Wyborcza, zwana dalej Ordynacją, określa…
  • Załącznik do Uchwały nr XV/240/2020 Rady Miasta Mława z dnia 14 marca 2020 r. Statut Młodzieżowej Rady Miasta Mława Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. 1. Statut określa zasady działania, cel i…