Urząd Stanu Cywilnego | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Urząd Stanu Cywilnego

  • Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy: 1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska (druk do pobrania w pok. nr 6) Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się: 1. dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska…
  • WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Zgłoszenie urodzenia noworodka wydawane przez szpital, 2. Dowody osobiste rodziców – do wglądu. OPŁATY - za sporządzenie aktu – nie pobiera się opłaty - za…
  • WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Zapewnienie( wypełniane na miejscu przez urzędnika. ) 2. Dowody osobiste – do wglądu. 3.  w przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec: -…
  • WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Zapewnienie wypełniane na miejscu przez urzędnika. 2. Dowody osobiste – do wglądu. 3.  w przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec: -…
  • WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu…
  • WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Dowód osobisty – do wglądu. 2. Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (druk do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego) OPŁATY Opłata skarbowa - za…
  • WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 2. Dowód osobisty – do wglądu. 3. Oryginał odpisu zagranicznego aktu…
  • WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego  2. Dowód osobisty – do wglądu. OPŁATY Opłata skarbowa - za decyzję – 39 zł Opłatę…
  • WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca) 2. Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia 3. Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon…
  • WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa  2. Dowody osobiste rodziców – do wglądu. OPŁATY - za przyjęcie oświadczenia - nie pobiera się…