BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
2. Dowód osobisty – do wglądu.
3. Oryginał odpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula albo oryginał odpisu aktu stanu cywilnego wydany na druku wielojęzycznym.

OPŁATY
Opłata skarbowa
- za decyzję – 50 zł

Opłatę skarbową można uiścić w kasie urzędu lub na konto Urzędu Miasta  Mława : nr konta 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Henryka Sienkiewicza 1
06-500 Mława, pok. Nr 6
Telefon: 23 654 6440 wew. 603
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 8:00 do 16:00
wtorek 8:00 - 18:00

OSOBY DO KONTAKTU

1.Marzena Lipińska (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego) pok. nr 5, tel. 23 654 64 40 wew.600 
2.Danuta Krajewska (Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego) pok. nr 6, tel. 23 654 6440 wew.603
2. Dorota Majewska ( z-ca kierownika ) pok. nr 6 tel. 23 654 6440 wew. 603

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

• termin załatwienia: rozpoznanie sprawy, przygotowanie i wydanie odpisu zupełnego niezwłocznie po dokonaniu czynności.

PODSTAWA PRAWNA

• prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z dnia  28 listopada  ( Dz. U z 2014r poz.1741)

• dokument nie zawierający pełnych danych wymaganych prawem polskim (dane z odpisów skróconych lub na druku wielojęzycznym) podlega uzupełnieniu – informacja dot. uzupełniania aktów stanu cywilnego znajduje się na karcie usługi USC-08)

Urząd Stanu Cywilnego w Mławie

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Stachowicz
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 15.06.2007 11:45:51
Data publikacji informacji: 15.06.2007 11:45:51
Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2019 10:08:31
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
26.11.2019 10:08:31 Krzysztof Wesołowski edycja strony
05.12.2018 11:07:36 Marek Stachowicz edycja strony
03.01.2017 12:51:59 Marek Stachowicz edycja strony
19.03.2015 14:13:59 Marek Stachowicz edycja strony
21.01.2014 11:12:00 Marek Stachowicz edycja strony
05.06.2013 09:10:59 Marek Stachowicz edycja strony
21.05.2013 13:06:00 Marek Stachowicz edycja strony
20.05.2013 10:38:06 Marek Stachowicz edycja strony
09.03.2012 14:05:18 Jakub Weselak edycja strony
15.06.2007 11:45:51 root@npc.pl strona została dodana