Projekty Rewitalizacyjne | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Projekty Rewitalizacyjne

  • Obszar rewitalizacji to obszar, na którym prowadzi się rewitalizację. Zgodnie z wymaganiami ustawy o rewitalizacji obszar ten nie może obejmować więcej niż 30% mieszkańców gminy oraz więcej niż 20%…
  •   Realizator: Miasto Mława Okres realizacji projektu: Lata 2018 - 2021 Grupa docelowa projektu: Mimo że w  zasadniczym ujęciu grupą docelową wydają się rodziny rozwojowe, przedsiębiorczy…
  •   Realizator: FAMAR Sp. z o.o. Okres realizacji projektu: Lata 2017 – 2019 Grupa docelowa projektu: Osoby starsze ze schorzeniami (np. demencja starcza, alzheimer, otępienie, miażdżyca),…
  •   Realizator: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słowackiego 5 w  Mławie , Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z  o. o. Okres realizacji projektu: Lata 2018 – 2020 Grupa docelowa…
  •   Realizator: Miasto Mława i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z  o. o. Okres realizacji projektu: Lata 2019-2025 Grupa docelowa projektu: Mieszkańcy o  niskich dochodach…
  •   Realizator: Miasto Mława i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z  o. o. Okres realizacji projektu: Lata 2019-2021 Grupa docelowa projektu: Mieszkańcy zamieszkujący podobszar…
  •   Realizator: Miasto Mława Okres realizacji projektu: Lata 2017-2018 Grupa docelowa projektu: Mieszkańcy podobszaru rewitalizacji nr 2, pośrednio wszyscy mieszkańcy Mławy. Opis projektu:…
  •   Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mławie Okres realizacji projektu: Lata 2019 - 2020 Grupa docelowa projektu: Osoby starsze z  podobszarów rewitalizacji nr 1 i …
  •   Realizator: Projekt partnerski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mławie, Towarzystwo Budownictwa Społecznego; Wydział Gospodarki Komunalnej UM, Mieszkańcy budynku, w  którym…
  •   Realizator: TELEWIZJA OSTRÓDA Okres realizacji projektu: Lata 2017-2019 r. z  możliwością kontynuowania działań analogicznych jak w  projekcie po jego zakończeniu. Grupa docelowa…