BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
28.10.2021 13:06:21 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Marzena Długokęcka strona została dodana
28.10.2021 12:58:12 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 20 października 2021 r. Marzena Długokęcka strona została dodana
28.10.2021 10:42:24 Wydawanie dowodów osobistych Krzysztof Wesołowski edycja strony
28.10.2021 10:41:08 Wydawanie dowodów osobistych Krzysztof Wesołowski edycja strony
28.10.2021 10:08:57 Wydawanie dowodów osobistych Krzysztof Wesołowski edycja strony
27.10.2021 11:52:01 UCHWAŁA NR XXXII/436/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 21 października 2021 r. Aneta Pinczewska edycja strony
27.10.2021 10:53:41 Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana
27.10.2021 10:47:09 UCHWAŁA NR XXXII/437/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 21 października 2021 r. Aneta Pinczewska edycja strony
27.10.2021 10:43:57 UCHWAŁA NR XXXII/437/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 21 października 2021 r. Aneta Pinczewska strona została dodana
27.10.2021 10:41:33 UCHWAŁA NR XXXII/436/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 21 października 2021 r. Aneta Pinczewska edycja strony
27.10.2021 10:40:26 UCHWAŁA NR XXXII/436/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 21 października 2021 r. Aneta Pinczewska strona została dodana
27.10.2021 09:54:46 Konsultacje społeczne, dotyczące Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
27.10.2021 09:42:43 Zarządzenie Nr 142/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 września 2017r. Marzena Długokęcka edycja strony
27.10.2021 09:38:10 Zarządzenie Nr 179/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20 października 2021 r. Marzena Długokęcka strona została dodana
27.10.2021 09:09:34 Licencja na przewóz osób taksówką osobową Anna Sokołowska edycja strony