BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
21.01.2022 14:28:51 Ogłoszenie o wynikach pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego Janina Bęć strona została dodana
21.01.2022 13:38:20 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego Magdalena Zmysłowska strona została dodana
21.01.2022 12:00:54 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obwodnica Zachodnia Grzegorz Malon edycja strony
21.01.2022 11:56:23 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obwodnica Zachodnia Grzegorz Malon edycja strony
20.01.2022 13:39:50 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Magdalena Zmysłowska edycja strony
20.01.2022 12:57:39 Zawiadomienie Starosty Mławskiego z dnia 16.12.2021 r. Karolina Krymer strona została dodana
20.01.2022 12:50:47 Dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest Urszula Perłowska edycja strony
20.01.2022 12:34:49 Wspólne gospodarstwo domowe Krzysztof Napierski strona została dodana
20.01.2022 12:31:04 7,8% dochodu rozporządzalnego… czyli ograniczenie kwoty opłaty Krzysztof Napierski edycja strony
20.01.2022 12:30:37 7,8% dochodu rozporządzalnego… czyli ograniczenie kwoty opłaty Krzysztof Napierski strona została dodana
20.01.2022 12:25:14 Deklaracja przez ePuap Krzysztof Napierski strona została dodana
20.01.2022 11:47:54 Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami w ulicach Z. Morawskiej, Z. Krasińskiego, kard. S. Wyszyńskiego, J. Słowackiego, Kościelnej, Kwiatowej, Wymyślin, płk F. Dudzińskiego i Al. Św. Wojciecha w Mławie Aneta Malinowska strona została dodana
20.01.2022 11:01:14 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława Lidia Gniadek edycja strony
20.01.2022 11:00:20 Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego Lidia Gniadek edycja strony
19.01.2022 15:57:26 Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego Lidia Gniadek edycja strony