BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
06.12.2021 16:07:52 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława – zadania 22, 23 i 24 Aneta Malinowska strona została dodana
06.12.2021 15:52:38 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego "Dzielnica przesmysłowa" Magdalena Zmysłowska strona została dodana
06.12.2021 14:47:14 Plan postępowań Miasta Mława o udzielenie zamówienia publicznego na 2021 rok Andrzej Porzeziński edycja strony
03.12.2021 14:50:44 Zarządzenie Nr 204/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 listopada 2021 r Karolina Krymer strona została dodana
03.12.2021 10:09:24 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji Magdalena Zmysłowska strona została dodana
02.12.2021 12:53:29 XXXIV Sesja Rady Miasta Mława z dnia 7 grudnia 2021 r. Aneta Pinczewska edycja strony
02.12.2021 12:49:13 XXXIV Sesja Rady Miasta Mława z dnia 7 grudnia 2021 r. Aneta Pinczewska strona została dodana
02.12.2021 12:45:21 Porządek XXXIV Sesja Rady Miasta Mława z dnia 7 grudnia 2021 r. Aneta Pinczewska edycja strony
02.12.2021 12:43:04 Porządek XXXIV Sesja Rady Miasta Mława z dnia 7 grudnia 2021 r. Aneta Pinczewska strona została dodana
02.12.2021 11:26:24 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2021r. Karolina Krymer edycja strony
02.12.2021 11:24:23 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2021r. Karolina Krymer strona została dodana
02.12.2021 11:23:58 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2021r. Karolina Krymer edycja strony
02.12.2021 11:07:34 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2021r. Karolina Krymer strona została dodana
02.12.2021 09:57:12 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego Magdalena Zmysłowska strona została dodana
02.12.2021 08:49:00 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2021r. Karolina Krymer strona została dodana