BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

  • BURMISTRZ MIASTA MŁAWA informuje o przeznaczeniu do sprzedaży n/w nieruchomości gruntowej komunalnej, położonej w Mławie przy Leśnej:     Nr nieruchomości     Powierzchnia łącznie [ha]   Nr…
  • Burmistrz Miasta Mława informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości komunalnej stanowiącej lokal mieszkalny Nr 204 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Mławie przy ul.…
  • BURMISTRZ MIASTA MŁAWA informuje o przeznaczeniu do sprzedaży  nw. nieruchomości komunalnych położonych w Mławie: Nr nieruchomości Powierzchnia  [ha] Nr Księgi Wieczystej Cena bez podatku…
  • BURMISTRZ MIASTA MŁAWA informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Mławie przy ul. Dzierzgowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mławy jako…
  • BURMISTRZ MIASTA MŁAWA informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Mławie przy ul. Dzierzgowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów m. Mławy jako…
  • BURMISTRZ MIASTA MŁAWA informuje o przeznaczeniu do sprzedaży n/w nieruchomości gruntowej komunalnej, położonej w Mławie przy ul. Romualda Traugutta:     Nr nieruchomości     Powierzchnia [ha…
  • BURMISTRZ MIASTA MŁAWA informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu n/w nieruchomości komunalnych położonych w Mławie przy ul. Łąkowej:     Nr nieruchomości     Powierzchnia łączna…