BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zmiana imienia i nazwiska

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska (druk do pobrania w pok. nr 6)

Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:

1. dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.
2. dokument stwierdzający tożsamość do wglądu

Do wniosku o zmianę imienia dołącza się:

1. dokumenty uzasadniające zmianę imienia
2. dokument stwierdzający tożsamość do wglądu.

Opłata skarbowa
- za decyzję - 37zł

Opłatę skarbową można uiścić w kasie urzędu lub na konto Urzędu Miasta w Mławie:

nr konta 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul.Henryka Sienkiewicza 1
06-500 Mława pok. 6 telef 23 654 6440 wew.603

poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 8:00 do 16:00
wtorek 8:00 - 18:00

Osoby do kontaktu

Jabłonowska Agnieszka (Inspektor ds. rejestracji Stanu Cywilnego) pok.6 telef.23 654 6440  wew. 603.

Termin i sposób załatwienia sprawy.

termin załatwienia: rozpoznanie sprawy, przygotowanie i wydanie stosownej decyzji w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, dokonanie zmian w aktach stanu cywilnego - do 30dni.

Tryb odwoławczy:

zainteresowanym przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Kierownika tut.Urzędu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.10.2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.z 2008r. Nr 220 poz.1414)

Uwagi

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście, osoby zamieszkałe za granicą wniosek mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Stachowicz
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 06.10.2009 15:52:44
Data publikacji informacji: 06.10.2009 15:52:44
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2020 08:39:21
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
24.03.2020 08:39:21 Marek Stachowicz edycja strony
26.11.2019 10:38:32 Krzysztof Wesołowski edycja strony
05.12.2018 10:55:55 Marek Stachowicz edycja strony
03.01.2017 13:00:04 Marek Stachowicz edycja strony
03.01.2017 12:41:44 Marek Stachowicz edycja strony
19.03.2015 14:42:46 Marek Stachowicz edycja strony
05.06.2013 09:19:46 Marek Stachowicz edycja strony
05.06.2013 09:19:43 Marek Stachowicz edycja strony
27.05.2013 13:30:39 Marek Stachowicz edycja strony
21.05.2013 13:19:40 Marek Stachowicz edycja strony
20.05.2013 11:07:46 Marek Stachowicz edycja strony
09.03.2012 14:02:38 Jakub Weselak edycja strony
06.10.2009 15:52:44 root@npc.pl strona została dodana