BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa 

2. Dowody osobiste rodziców – do wglądu.

OPŁATY

- za przyjęcie oświadczenia - nie pobiera się opłaty
- za każdy odpis skrócony aktu wydawany po uznaniu – 22 zł
- za każdy odpis zupełny aktu wydawany po uznaniu – 33 zł 
Opłatę  skarbową można nabyć w kasie Urzędu Miasta Mławy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Henryka Sienkiewicza 1 pok.6
06-500 Mława,
Telefon:  23 654 6440 wew.603
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 8:00 do 16:00
wtorek 8:00 - 18:00

OSOBY DO KONTAKTU

1. Marzena Lipińska (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego) pok. nr 5 tel. 23 654 64 40 wew.600
2. Danuta Krajewska (Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego) pok. nr 6 tel. 23 654 6440 wew.603
3. Dorota Majewska( z-ca kierownika ) pok. nr 6 tel. 23 654 6440 wew. 603

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

• termin załatwienia: w dniu przyjęcia oświadczenia
• w dniu przyjęcia oświadczenia zostaje sporządzona wzmianka dodatkowa na akcie urodzenia, a rodzice mogą otrzymać odpis aktu po wprowadzeniu stosownych zmian.

PODSTAWA PRAWNA

• prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z dnia  28 listopada 2014r. Dziennik Ustaw z 2014r. poz.1741 z późń zm.

UWAGI

• złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny mający pełną zdolność do czynności prawnych,
• można uznać dziecko: małoletnie, pełnoletnie a nawet nieurodzone, jeżeli zostało poczęte.
• nie można uznać dziecka już uznanego oraz wtedy gdy zachodzi domniemanie pochodzenia od męża matki
• matka składa oświadczenie o ojcostwie dziecka pod warunkiem, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie została pozbawiona władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
• oświadczenie o uznaniu składa się najczęściej przed wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
• pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności tj.ukończenia 18 lat.
Urząd Stanu Cywilnego w Mławie

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Stachowicz
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 15.06.2007 11:34:50
Data publikacji informacji: 15.06.2007 11:34:50
Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2019 10:27:32
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
26.11.2019 10:27:32 Krzysztof Wesołowski edycja strony
05.12.2018 11:11:38 Marek Stachowicz edycja strony
19.03.2015 13:55:27 Marek Stachowicz edycja strony
12.02.2014 11:29:16 Marek Stachowicz edycja strony
21.01.2014 11:15:41 Marek Stachowicz edycja strony
05.06.2013 09:06:13 Marek Stachowicz edycja strony
05.06.2013 09:04:01 Marek Stachowicz edycja strony
21.05.2013 12:59:17 Marek Stachowicz edycja strony
21.05.2013 12:58:11 Marek Stachowicz edycja strony
20.05.2013 09:52:26 Marek Stachowicz edycja strony
09.03.2012 14:04:12 Jakub Weselak edycja strony
09.03.2012 14:00:35 Jakub Weselak edycja strony
09.03.2012 13:59:57 Jakub Weselak edycja strony
15.06.2007 11:34:50 root@npc.pl strona została dodana