BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zawarcie związku małżeńskiego- konkordatowego

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Zapewnienie wypełniane na miejscu przez urzędnika.
2. Dowody osobiste – do wglądu.
3.  w przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
- paszport – do wglądu
-  akt urodzenia wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego                                                                     - odpis aktu małżeństwa z adnotacja o jego ustanowieniu wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju którego jest obywatelem lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie Sądu Rejonowego zwalniające cudzoziemca od obowiązku przedłożenia zaświadczenia 

OPŁATY
Opłata skarbowa
- za sporządzenie aktu małżeństwa - 84zł
- wydanie 1 egz. odpisu aktu małżeństwa po sporządzeniu- bezpłatnie

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta lub lub na konto Urzędu Miasta  Mława nr konta 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Henryka Sienkiewicza 1 pok.5
06-500 Mława,
Telefon:  23 654 64 40 wew.600
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 8:00 do 16:00
wtorek 8:00 - 18:00

OSOBY DO KONTAKTU
1.Marzena Lipińska (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego) - pok. nr 5 tel. 23 654 64 40 wew.600
2. Danuta Krajewska (Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego) pok.nr 6 tel. 23 6546440 wew.603                                             3. Dorota Majewska  ( z-ca kierownika ) pok. nr 6 tel. 23 654 6440 wew. 603

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
• termin załatwienia: w dniu przyjęcia dokumentów,

TRYB ODWOŁAWCZY
• nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA
• prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z dnia 28 listopada 2014r.(Dz.U z 2014r. poz.1741 z późn zm.) 

UWAGI
• zaświadczenie ma 6 miesiące ważności,
• zaświadczenie wydawane jest przez każdego kierownika USC w kraju
• dokumenty składa się osobiście.

Urząd Stanu Cywilnego w Mławie

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Stachowicz
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 15.06.2007 11:54:28
Data publikacji informacji: 15.06.2007 11:54:28
Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2019 10:46:55
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
26.11.2019 10:46:55 Krzysztof Wesołowski edycja strony
05.12.2018 11:01:42 Marek Stachowicz edycja strony
06.03.2017 12:50:23 Marek Stachowicz edycja strony
06.03.2017 12:32:32 Marek Stachowicz edycja strony
03.01.2017 12:45:12 Marek Stachowicz edycja strony
03.01.2017 12:13:10 Marek Stachowicz edycja strony
19.03.2015 14:29:57 Marek Stachowicz edycja strony
21.01.2014 11:04:53 Marek Stachowicz edycja strony
07.06.2013 10:31:54 Marek Stachowicz edycja strony
05.06.2013 09:15:12 Marek Stachowicz edycja strony
21.05.2013 13:14:54 Marek Stachowicz edycja strony
20.05.2013 12:11:01 Marek Stachowicz edycja strony
09.03.2012 14:06:36 Jakub Weselak edycja strony
15.06.2007 11:54:28 root@npc.pl strona została dodana