BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zasady przyznawania patronatu Burmistrza Miasta Mława

I.WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o udzielenie patronatu Burmistrza Miasta Mława, w brzmieniu jako załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania patronatu Burmistrza Miasta Mława.

Sprawozdanie z przebiegu imprezy, wydarzenia przebiegającego pod patronatem Burmistrza Miasta Mława, w brzmieniu jako załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania patronatu Burmistrza Miasta Mława.

Podmioty uprawnione: z wnioskiem o przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta Mława występuje bezpośrednio organizator imprezy lub wydarzenia.

II. OPŁATY

Opłaty nie pobiera się.

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, Kancelaria.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00, we wtorki w godz. 8.00 - 18.00

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Padlewskiego 13, 06-500 Mława. te. 236543253 wew. 411

 IV. OSOBY DO KONTAKTU

Agnieszka Puzio Dębska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel.kom. 604417109, e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wniosek o przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta Mława należy przesłać na adres: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta lub przesłać faksem na nr 23 654 36 52 lub e-mailem na adres: ratuszatmlawa [dot] pl nie później niż 14 dni przed terminem planowanego wydarzenia lub imprezy.

Burmistrz Miasta Mława w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o objęcie patronatem danego wydarzenia lub imprezy wyraża bądź nie wyraża zgody o objęcie patronatem tego wydarzenia lub imprezy i przesyła swoje stanowisko pocztą lub faksem lub e-mailem podmiotowi wnioskującemu o patronat.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie podlega

VII. PODSTAWA PRAWNA

Zarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Regulaminu przyznawania patronatu Burmistrza Miasta Mława nad inicjatywami, wydarzeniami i imprezami o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym i obywatelskim, których celem jest promowanie Miasta Mława.

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 23.02.2012 20:53:50
Data publikacji informacji: 23.02.2012 20:53:50
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2019 14:40:57
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
19.03.2019 14:40:57 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
12.03.2019 14:03:36 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
01.10.2015 09:16:31 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
02.03.2015 13:54:01 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
02.03.2015 13:39:53 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
24.05.2013 10:43:18 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
24.05.2013 10:37:55 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
23.04.2013 14:05:01 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
23.04.2013 14:00:44 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
23.02.2012 20:55:51 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
23.02.2012 20:53:50 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana