Zarządzenie Nr 240/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14 listopada 2023 r. | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zarządzenie Nr 240/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok
Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:
§ 1 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedstawić:
1) Radzie Miasta Mława.
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Do pobrania
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Justyna Aptewicz
Osoba wprowadzająca informację: Karolina Krymer
Data wytworzenia informacji: 21.11.2023 13:23:00
Data publikacji informacji: 21.11.2023 13:20:53
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
21.11.2023 13:23:00 Karolina Krymer strona została dodana