BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zarządzenie Nr 175/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 18 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 256, art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2021 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą 169 454 396,31 zł w tym:
1) Dochody bieżące w kwocie 162 829 967,31 zł.
2) Dochody majątkowe w kwocie 6 624 429,00 zł.
§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą 192 875 809,03 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące w kwocie 160 031 562,33 zł.
2) Wydatki majątkowe w kwocie 32 844 246,70 zł.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Jolanta Sokołowska
Osoba wprowadzająca informację: Marzena Długokęcka
Data wytworzenia informacji: 25.10.2021 09:04:25
Data publikacji informacji: 25.10.2021 09:03:21
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2021 09:04:25
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
25.10.2021 09:04:25 Marzena Długokęcka strona została dodana