Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035 -sprawozdanie | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035 -sprawozdanie

Burmistrz Miasta Mława 
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r., poz. 1259 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr LVI/596/2022 Rady Miasta Mława z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji strategii, w tym tryb konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Miasta Mława w ciągu najbliższych lat. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom i innym podmiotom złożenie uwag dotyczących projektu ww. dokumentu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone z mieszkańcami Miasta Mława (osoby zamieszkujące na terenie Miasta Mława, które w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyły 18 lat), sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Konsultacje będą trwały w terminie od 28.09.2023 r. do 02.11.2023 r. Nieprzekazanie opinii w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1. Zbierania uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź elektronicznej) - formularz można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Mława (ul. Stary Rynek 19) w godzinach jego otwarcia, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława lub przesłać skan wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacjaatmlawa [dot] pl (rewitalizacja[at]mlawa[dot]pl) 

2.   Spotkania konsultacyjnego dla interesariuszy, które odbędzie się w dniu 20 października 2023 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta Mława (ul. Stary Rynek 19; sala na I piętrze) w formie wideokonferencji. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. rozwoju (tel. 23 654 33 82 w.512) lub przesłania informacji na adres e-mail: rewitalizacjaatmlawa [dot] pl w celu podania imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, na który zostanie przesłany link do spotkania.

Formularz konsultacyjny i Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035 stanowią załączniki.

Poinformowanie o wynikach nastąpi poprzez ich ujęcie w sprawozdaniu z przebiegu i wyników konsultacji, które zostanie zamieszczone w terminie do 30 dni od zakończenia konsultacji na stronach: https://mlawa.pl/ i https://bip.mlawa.pl/artykuly/raporty-z-przebiegu-konsultacji

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: LG
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 28.09.2023 14:19:43
Data publikacji informacji: 28.09.2023 14:05:07 - 28.12.2050 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2023 10:34:38
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
22.12.2023 10:34:38 Lidia Gniadek edycja strony
18.12.2023 08:59:40 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
20.11.2023 11:12:28 Lidia Gniadek edycja strony
20.11.2023 11:10:21 Lidia Gniadek edycja strony
20.11.2023 11:09:08 Lidia Gniadek edycja strony
20.11.2023 11:07:10 Lidia Gniadek edycja strony
28.09.2023 14:34:03 Lidia Gniadek edycja strony
28.09.2023 14:33:35 Lidia Gniadek edycja strony
28.09.2023 14:32:39 Lidia Gniadek edycja strony
28.09.2023 14:31:51 Lidia Gniadek edycja strony
28.09.2023 14:29:57 Lidia Gniadek edycja strony
28.09.2023 14:19:43 Lidia Gniadek strona została dodana