REALIZACJA PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH W ZABYTKOWYM KOŚCIELE P.W. ŚW. TRÓJCY W MŁAWIE | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

REALIZACJA PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH W ZABYTKOWYM KOŚCIELE P.W. ŚW. TRÓJCY W MŁAWIE

Termin składania ofert
-
Termin związania ofertą
Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest „REALIZACJA PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH W ZABYTKOWYM KOŚCIELE P.W. ŚW. TRÓJCY W MŁAWIE” zgodnie z projektem: „PRZYWRÓCENIE HISTORYCZNEJ FORMY STOLARKI OKIENNEJ KOŚCIOŁA ŚW. TRÓJCY W MŁAWIE. RESTAURACJA ŚCIAN ELEWACJI KOŚCIOŁA ŚW. TRÓJCY W MŁAWIE”, w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wydanymi decyzją konserwatorską oraz zatwierdzonym projektem i programem prac konserwatorskich, stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego.

Lokalizacja obiektu: Kościół Św. Trójcy w Mławie, usytuowany na działce nr ew. 694, jedn. ew. Mława 141301_1, obręb ew. 0010 Miasto Mława, zgodnie z programem prac konserwatorskich i restauratorskich zawartym w opisie do projektu budowlanego.

Szczegółowy zakres realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3), projekt budowlany: „PRZYWRÓCENIE HISTORYCZNEJ FORMY STOLARKI OKIENNEJ KOŚCIOŁA ŚW. TRÓJCY W MŁAWIE. RESTAURACJA ŚCIAN ELEWACJI KOŚCIOŁA ŚW. TRÓJCY W MŁAWIE” wraz z wydanymi decyzjami (załączniki nr: 3.1, 3.2, 3.3) oraz projekt Umowy (załącznik nr 7).

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Wybór najkorzystniejszej oferty
Uwagi

Zgodnie z zasadami określonymi w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków przedmiotowe postępowanie w trybie zapytania ofertowego prowadzone jest przez Parafię Rzymskokatolicką Św. Stanisława BM w Mławie, ul. Stary Rynek 18, 06-500 Mława.

Aktualizacja z dnia 05.04.2024 r. - Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu składania ofert oraz aktualizacji załącznika - przedmiar okien.

Aktualizacja z dnia 11.04.2024 r. - Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego 

Aktualizacja z dnia 12.04.2024 r. - Informacja z otwarcia ofert. 

Aktualizacja z dnia 17.04.2024 r. - wybór oferty.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Małgorzata Jakubowska
Osoba wprowadzająca informację: Krystian Szelkowski
Data wytworzenia informacji: 06.03.2024 15:52:12
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2024 15:19:00
Liczba odsłon: 1
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
17.04.2024 15:19:00 Krystian Szelkowski edycja strony
12.04.2024 13:55:55 Krystian Szelkowski edycja strony
11.04.2024 09:03:48 Krystian Szelkowski edycja strony
05.04.2024 14:26:41 Krystian Szelkowski edycja strony
06.03.2024 15:52:12 Krystian Szelkowski strona została dodana