BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zwolnienie z podatku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykonywanej przez wskazane grupy przedsiębiorców.

Zwolnienie z podatku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej wykonywanej  przez  wskazane  grupy  przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

Uchwała Nr XVII/247/2020 Rady Miasta Mława z dnia 26 maja 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 

  1. Jaka pomoc wynika z uchwały?

Uchwała umożliwia uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. Oznacza to że:

- osoby fizyczne mogą uzyskać zwolnienie z płatności II raty podatku za 2020 r.,

- osoby prawne mogą uzyskać zwolnienie z płatności raty IV, V i VI podatku za 2020 r.

 

  1. Kto może skorzystać z pomocy?

Ze zwolnienia z podatku od  nieruchomości mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Mława, którzy prowadzą działalność gospodarczą wymienioną w § 2 Uchwały Nr XVII/247/2020 Rady Miasta Mława z dnia 26 maja 2020r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.

Zwolnieniu podlegają te nieruchomości lub ich części na których w/w działalność stanowi  przeważającą działalność przedsiębiorcy

 

  1. Jak skorzystać z pomocy w postaci zwolnienia

 

Gdy podatnik jest uprawnionym do skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości powinien:

1. Wskazać zwolnienie poprzez złożenie korekty:

-  informacji IN-1 - osoby fizyczne,

 - deklaracji DN-1 – osoby prawne.

Formularze podatkowe dostępne tutaj.

2. Złożyli Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – załącznik nr 1 do uchwały (plik do pobrania)

 

  1. Jak podatnik będący osobą fizyczną powinien prawidłowo wypełnić dokumenty

 

Podatnik powinien wypełnić dwie korekty informacji na podatek od nieruchomości IN-1.

 

Należy sporządzić korekty informacji na formularzach obowiązujących od lipca 2019 roku:

• IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

• załącznik ZIN-1 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

• załącznik ZIN-2 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

• załącznik ZIN-3 DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW (w przypadku współwłasności / współposiadania)

 

Formularze do pobrania

 

1/ JEŻELI ZWOLNIENIU Z UCHWAŁY PODLEGA CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI PODATNIKA

 

Pierwsza korekta informacji IN-1 obowiązująca od miesiąca kwietnia.

W korekcie informacji IN-1 należy wykazać wszystkie posiadane przedmioty opodatkowania podlegające opodatkowaniu podatkiem do nieruchomości, czyli te podstawy opodatkowania (grunty, budynki, budowle), które nie podlegają zwolnieniu z uchwały. Do korekty deklaracji należy dołączyć:

• załącznik ZIN-1, w którym należy podać dane o poszczególnych przedmiotach opodatkowania (grunty, budynki, budowle) podlegających opodatkowaniu wykazanych zbiorczo w formularzu IN1, które nie podlegają zwolnieniu na podstawie uchwały,

• załącznik ZIN-2, w którym należy podać dane o poszczególnych przedmiotach opodatkowania (grunty, budynki, budowle) zwolnionych na podstawie uchwały, w kolumnie f „Podstawa zwolnienia” należy wskazać Uchwała Nr XVII/247/2020 Rady Miasta Mława
z dnia 26 maja 2020r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.

• załącznik ZIN-3, który należy wypełnić jedynie w przypadku współwłasności / współposiadania. W załączniku podaje się dane identyfikacyjne podatników, dla których właściwe są odpowiednio części G.2.oraz G.3.formularza IN-1.

Zgodnie z § 5 Uchwały wraz z korektami deklaracji należy złożyć:

 • Załącznik nr 1 do uchwały: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

 

Druga korekta informacji IN-1 obowiązująca od miesiąca lipca. W korekcie należy wykazać z powrotem wszystkie grunty, budynki, budowle, które podlegają opodatkowaniu.
Do korekty deklaracji należy dołączyć:

• załącznik ZIN-1, w którym należy podać dane o poszczególnych przedmiotach opodatkowania (grunty, budynki, budowle) podlegających opodatkowaniu wykazanych zbiorczo w formularzu IN-1. Z powrotem należy wykazać również te przedmioty, które uprzednio podlegały zwolnieniu na podstawie uchwały przez okres 3 miesięcy,

• załącznik ZIN-3, który należy wypełnić jedynie w przypadku współwłasności / współposiadania. W załączniku podaje się dane identyfikacyjne podatników, dla których właściwe są odpowiednio części G.2.oraz G.3.formularza IN-1.

 

2/ JEŻELI ZWOLNIENIU Z UCHWAŁY PODLEGAJĄ WSZYSTKIE NIERUCHOMOŚCI PODATNIKA

 

Pierwsza korekta informacji IN-1 obowiązująca od miesiąca kwietnia. W korekcie informacji IN-1 nie wykazuje się żadnych podstaw opodatkowania (gruntów, budynków, budowli), ponieważ wszystkie podlegają zwolnieniu z uchwały. Do korekty informacji należy dołączyć:

• załącznik ZIN-2, w którym należy podać dane o poszczególnych przedmiotach opodatkowania (grunty, budynki, budowle) zwolnionych na podstawie uchwały, w kolumnie f „Podstawa zwolnienia” należy wskazać Uchwała Nr XVII/247/2020 Rady Miasta Mława
z dnia 26 maja 2020r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.

• załącznik ZIN-3, który należy wypełnić jedynie w przypadku współwłasności / współposiadania. W załączniku podaje się dane identyfikacyjne podatników, dla których właściwe są odpowiednio części G.2.oraz G.3.formularza IN-1.

Zgodnie z § 5 Uchwały wraz z korektami deklaracji należy złożyć:

• Załącznik nr 1 do uchwały: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

 

Druga korekta informacji IN-1 obowiązująca od miesiąca lipca. W korekcie należy wykazać z powrotem wszystkie grunty, budynki, budowle, które podlegają opodatkowaniu.
Do korekty deklaracji należy dołączyć:

• załącznik ZIN-1, w którym należy podać dane o poszczególnych przedmiotach opodatkowania (grunty, budynki, budowle) podlegających opodatkowaniu wykazanych zbiorczo w formularzu IN-1. Z powrotem należy wykazać wszystkie przedmioty, które uprzednio podlegały zwolnieniu na podstawie uchwały przez okres 3 miesięcy,

• załącznik ZIN-3, który należy wypełnić jedynie w przypadku współwłasności/współposiadania. W załączniku podaje się dane identyfikacyjne podatników, dla których właściwe są odpowiednio części G.2.oraz G.3.formularza IN-1.

 

  1. Jak podatnik będący osobą prawną powinien prawidłowo wypełnić dokumenty

 

Podatnik powinien wypełnić dwie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1.

 

Należy sporządzić dwie korekty deklaracji na formularzach obowiązujących od lipca 2019  roku.

• DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

• ZDN-1 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

• ZDN-2 DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

 Formularze do pobrania

 

1/JEŻELI ZWOLNIENIU Z UCHWAŁY PODLEGA CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚCI PODATNIKA

 

Pierwsza korekta deklaracji DN-1 od miesiąca kwietnia. W korekcie deklaracji DN-1 należy wykazać tylko te podstawy opodatkowania (grunty, budynki, budowle), które nie podlegają zwolnieniu z uchwały i wyliczyć podatek proporcjonalnie za okres, którego dotyczy deklaracja, tj. za okres 9 miesięcy.

W części E należy:

• w polu 97 wpisać kwotę podatku za 9 miesięcy, tj. za IV-XII (suma kwot podatku z D.1, D.2 i D.3),

• w polu 98 wpisać sumę trzech rat za okres styczeń, luty, marzec, • w polu 99 wpisać sumę kwot z pola 97 i 98,

• w polach od 100 do 111 należy wykazać kwoty raty:

a) raty podatku za miesiące styczeń, luty, marzec należy przepisać z deklaracji poprzedniej,

b) raty podatku od kwietnia należy wyliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy objętych korektą, tj. 1/9 z pola 97 zaokrąglone do pełnych złotych.

Do korekty deklaracji należy dołączyć:

• załącznik ZDN-1, w którym należy wykazać grunty, budynki, budowle, które objęte zostały korektą deklaracji od kwietnia,

• załącznik ZDN-2, w którym należy wykazać grunty, budynki, budowle zwolnione na podstawie uchwały, w kolumnie f „Podstawa zwolnienia” należy wskazać Uchwała Nr XVII/247/2020 Rady Miasta Mława z dnia 26 maja 2020r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.

 

Zgodnie z § 5 Uchwały wraz z korektami deklaracji należy złożyć:

• Załącznik nr 1 do uchwały: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

 

Druga korekta deklaracji DN-1 od miesiąca lipca. W korekcie należy wykazać z powrotem wszystkie grunty, budynki, budowle, które podlegają opodatkowaniu i wyliczyć podatek proporcjonalnie za okres, którego dotyczy deklaracja , tj. za okres 6 miesięcy.

W części E należy:

• w polu 97 wpisać kwotę podatku za 6 miesięcy, tj. za VII-XII (suma kwot podatku z D.1, D.2 i D.3),

• w polu 98 wpisać sumę rat za okres styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec,

• w polu 99 wpisać sumę kwot z pola 97 i 98,

• w polach od 100 do 111 należy wykazać kwoty raty:

a) raty podatku za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec należy przepisać z deklaracji poprzedniej,

b) raty podatku od lipca należy wyliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy objętych korektą, tj.1/6 z pola 97 zaokrąglone do pełnych złotych.

Do korekty deklaracji należy dołączyć:

• załącznik ZDN-1, w którym należy wykazać wszystkie grunty, budynki, budowle, które objęte zostały korektą deklaracji od lipca.

 

2/ JEŻELI ZWOLNIENIU Z UCHWAŁY PODLEGAJĄ WSZYSTKIE NIERUCHOMOŚCI PODATNIKA

 

Pierwsza korekta deklaracji DN-1 od miesiąca kwietnia. W korekcie deklaracji DN-1 nie wykazuje się żadnych podstaw opodatkowania (gruntów, budynków, budowli), czyli „Łączna kwota podatku za okres, którego dotyczy deklaracja” (pole 97) wynosi „0 zł”.

W części E należy:

• w polu 97 wpisać kwotę podatku, która wynosi „0 zł”,

• w polu 98 wpisać sumę trzech rat za okres styczeń, luty, marzec,

• w polu 99 wpisać sumę kwot z pola 97 i 98,

• w polach od 100 do 111 należy wykazać kwoty raty:

a) raty podatku za miesiące styczeń, luty, marzec należy przepisać z deklaracji poprzedniej,

b) raty podatku za 9 miesięcy, tj. za IV-XII wynoszą „0 zł”

Do korekty deklaracji należy dołączyć:

• załącznik ZDN-2, w którym należy wykazać grunty, budynki, budowle zwolnione na podstawie uchwały, w kolumnie f „Podstawa zwolnienia” należy wskazać Uchwała
Nr XVII/247/2020 Rady Miasta Mława z dnia 26 maja 2020r. w sprawie zwolnienia
w podatku od nieruchomości.

Zgodnie z § 5 Uchwały wraz z korektami deklaracji należy złożyć:

• Załącznik nr 1 do uchwały: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

 

Druga korekta deklaracji DN-1 od miesiąca lipca. W korekcie należy wykazać z powrotem wszystkie grunty, budynki, budowle, które podlegają opodatkowaniu i wyliczyć podatek proporcjonalnie za okres, którego dotyczy deklaracja, tj. za okres 6 miesięcy.

W części E należy:

• w polu 97 wpisać kwotę podatku za 6 miesięcy, tj. za VII-XII (suma kwot podatku z D.1, D.2 i D.3), • w polu 98 wpisać sumę trzech rat za okres styczeń, luty, marzec,

• w polu 99 wpisać sumę kwot z pola 97 i 98,

• w polach od 100 do 111 należy wykazać kwoty raty:

a) raty podatku za miesiące styczeń, luty, marzec należy przepisać z deklaracji poprzedniej,

b) raty podatku za kwiecień, maj, czerwiec wynoszą „0 zł”.

c) raty podatku od lipca należy wyliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy objętych korektą, tj.1/6 z pola 97 zaokrąglone do pełnych złotych.

Do korekty deklaracji należy dołączyć:

• załącznik ZDN-1, w którym należy wykazać wszystkie grunty, budynki, budowle, które objęte zostały korektą deklaracji od lipca.

 

Udzielenie zwolnienia nie jest uzależnione od rozpatrzenia wniosku i udzielenia zgody na zwolnienie. Po złożeniu korekty otrzymają Państwo informację telefoniczną jeśli formularze będą sporządzone nieprawidłowo albo złożone dokumenty będą niekompletne.
 

  1. Czy po złożeniu korekty deklaracji DN-1 lub informacji IN-1 otrzymam odpowiedź potwierdzającą spełnienie warunków zwolnienia?

 

Jeżeli dokumenty będą poprawne albo zostaną uzupełnione podatnik korzystający ze zwolnienia zostanie poinformowany pisemnie o wartości udzielonego zwolnienia, które stanowi pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Informacja ta jest niezbędna przy ubieganiu się o każdą (kolejną) pomoc, która jest pomocą rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Podatnicy będący osobami fizycznymi uzyskają również zmieniającą decyzję na podatek od nieruchomości za rok 2020.

 

  1. Czy otrzymam zwrot zapłaconego podatku jeśli spełniam warunki zwolnienia i złożę korektę deklaracji?

Tak, chyba, że nadpłata będzie podlegać zaliczeniu na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych lub na poczet innych zobowiązań dochodzonych na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

  1. Czy złożone dokumenty będą podlegały weryfikacji.

 

Tak. Na bieżąco Urząd Miasta Mława będzie weryfikował wnioski pod względem formalnym, tzn. sprawdzał czy podatnik złożył wszystkie potrzebne formularze i czy są one prawidłowo wypełnione Zasadność skorzystania ze zwolnienia będzie mogła zostać zweryfikowana również w późniejszym okresie przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych dla organów podatkowych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - np. w ramach czynności sprawdzających na podstawie art. 274a tej ustawy.

 

  1. Gdzie zasięgnąć dodatkowych informacji.

 

Dodatkowych informacji będą udzielać pracownicy Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miasta w Mławie zajmujący się wymiarem podatków:

- Małgorzata Wrzeszczyńska – wymiar podatku od nieruchomości osoby fizyczne
 tel. (23) 654 64 48 wew. 202 e-mail: malgorzata [dot] wrzeszczynskaatmlawa [dot] pl

- Bożena Dzięgielewska – wymiar podatku od nieruchomości osoby prawne
 tel. (23) 654 64 48 wew. 202 e-mail: bozena [dot] dziegielewskaatmlawa [dot] pl

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Justyna Aptewicz - Skarbnik Miasta
Osoba wprowadzająca informację: Piotr Sulewski
Data wytworzenia informacji: 04.06.2020 11:20:04
Data publikacji informacji: 04.06.2020 11:12:47
Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2020 12:17:48
Liczba odsłon: 1
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
04.06.2020 12:17:48 Piotr Sulewski edycja strony
04.06.2020 12:13:34 Piotr Sulewski edycja strony
04.06.2020 12:08:50 Roman Zygner edycja strony
04.06.2020 12:06:45 Roman Zygner edycja strony
04.06.2020 12:05:06 Roman Zygner edycja strony
04.06.2020 12:02:16 Roman Zygner edycja strony
04.06.2020 11:35:37 Piotr Sulewski edycja strony
04.06.2020 11:20:04 Piotr Sulewski strona została dodana