BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zezwolenie na zajęcie pasa i umieszczenie urządzenia drogowego

 

I.WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek:

- o wydanie zezwolenia zajęcia pasa drogowego drogi gminnej/powiatowej
- o wydanie zezwolenia zajęcia pasa drogowego drogi gminnej/powiatowej
w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej
- o wydanie zezwolenia zajęcia pasa drogowego drogi gminnej/powiatowej
w przypadku awarii urządzeń i infrastruktury

Załączniki:

- 2 egz. planu sytuacyjnego pasa drogowego przewidzianego do zajęcia,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego,
- harmonogram robót, w przypadku etapowania zajęcia pasa drogowego
- ewentualne upoważnienie

II. OPŁATY

Opłata za zajęcie pasa drogowego wyliczona zgodnie z uchwałami wymienionymi w załączniku.

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Stary Rynek 19. Godziny przyjęcia interesantów: wtorki w godz. 8.00- 18.00, w pozostałe dni robocze w godz. 8.00- 16.00.

Miejsce złożenia dokumentów: Kancelaria Urzędu Miasta tel. 23 654 36 52 w. 704

IV. OSOBY DO KONTAKTU

Barbara Wilamowska, Inspektor ds. utrzymania dróg, pokój nr 11, tel. (23) 654 32 96 wew. 311

adres e-mail: barbara [dot] wilamowskaatmlawa [dot] pl

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Do 30 dni

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mława.

VII. UWAGI
1. Opłaty za zajęcie pasa drogowego należy dokonać na konto Urzędu Miasta bądź w kasie Urzędu po wydaniu decyzji,
2. Zgłosić zakończenie robót,
3. Uczestniczyć w odbiorze wykonanych robót
4. Dołączone upoważnienie winno być opatrzone znakiem skarbowym w wysokości 17 zł.
 

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Piotr Tomaszewski
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 17.12.2007 11:17:43
Data publikacji informacji: 17.12.2007 11:17:43
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2018 09:59:03
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
23.11.2018 09:59:03 Monika Kucka edycja strony
19.04.2018 08:22:31 Monika Kucka edycja strony
18.12.2017 09:39:43 Monika Kucka edycja strony
18.12.2017 09:36:57 Monika Kucka edycja strony
02.10.2017 15:32:53 Monika Kucka edycja strony
10.07.2017 08:20:53 Monika Kucka edycja strony
07.07.2017 13:12:00 Monika Kucka edycja strony
07.07.2017 13:08:00 Monika Kucka edycja strony
23.06.2015 12:49:19 Grzegorz Malon edycja strony
17.12.2007 11:17:43 root@npc.pl strona została dodana