BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zarządzenie Nr 193/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), §3 ust. 1, §6, §8, §24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr L/252/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010 r. zmienionej Uchwałą Nr LI/532/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 9 listopada 2010 r. o zmianie uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości, Burmistrz Miasta Mława zarządza co następuje:
§ 1. 1. Ogłosić trzeci przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości komunalnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 4660/1, 4660/3 o łącznej pow. 0,0661 ha, położonej w Mławie przy ul. Ojca Bernarda Kryszkiewicza, dla której Sąd Rejonowy w Mławie prowadzi księgę wieczystą PL1M/00041254/6.
2. Ustalić cenę wywoławczą w wysokości 70 000,00 zł i wadium w wysokości 7 000,00 zł.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Ewa Woźniak
Osoba wprowadzająca informację: Karolina Krymer
Data wytworzenia informacji: 10.11.2021 15:34:04
Data publikacji informacji: 10.11.2021 15:29:11
Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2021 15:34:04
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
10.11.2021 15:34:04 Karolina Krymer strona została dodana