Zarządzenie Nr 130/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 sierpnia 2021 r. | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zarządzenie Nr 130/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372) Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół ds. realizacji projektu (dalej Zespół) pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w następującym składzie:
1) Piotr Tomaszewski – Pełnomocnik ds. realizacji projektu (MAO);
2) Dariusz Nieznański – Specjalista ds. technicznych;
3) Krystian Szelkowski - Specjalista ds. technicznych;
4) Beata Łukowska – Specjalista ds. realizacji projektu;
5) Monika Żółtak - Specjalista ds. realizacji projektu;
6) Aneta Malinowska – Specjalista ds. zamówień publicznych;
7) Anna Sobolewska – Specjalista ds. kadrowo – księgowych;
8) Lidia Gniadek – Specjalista ds. kadrowo – księgowych;
2. Zadaniem Zespołu jest skuteczne i terminowe wdrażanie projektu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wytycznymi oraz przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, a także umowami dotyczącymi realizacji projektu.
3. Zespół działa do momentu zakończenia i rozliczenia projektu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Malinowska
Osoba wprowadzająca informację: Marzena Długokęcka
Data wytworzenia informacji: 04.08.2021 10:51:01
Data publikacji informacji: 04.08.2021 10:44:14
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:11:23
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:11:23 admin_vobacom edycja strony
04.08.2021 10:51:01 Marzena Długokęcka strona została dodana