XI Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

XI Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

W dniu 29 grudnia 2023 r. o godz. 14.00 odbyło się XI Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji zwanego dalej Komitetem, które zostało zwołane na podstawie Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/341/2017 Rady Miasta Mława z dnia
28 marca 2017 r.

W spotkaniu wzięli udział:

  1. Członkowie Komitetu Rewitalizacji (skład wg Zarządzenia Burmistrza Miasta Mława nr 46/2022 z dnia 03.03.2022 r.)
  2. Naczelnik Wydziału Inwestycji – p. Piotr Tomaszewski

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komitetu Rewitalizacji.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia.
  3. Omówienie raportu pn.  „Ewaluacja „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025”, którego celem była ocena aktualności i stopnia realizacji programu oraz zapoznanie członków Komitetu Rewitalizacji z postępem prac w zakresie aktualizacji  dokumentu GPRMM na lata 2016-2025.  
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie spotkania.

W związku z realizacją przez Miasto Mława zdania pn. „Ewaluacja „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025” z możliwością zastosowania prawa opcji i rozszerzenia zamówienia o aktualizację dokumentu”, którą wykonuje dla Urzędu Miasta Mława podmiot zewnętrzny: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z siedzibą w Cieszynie, głównym punktem porządku posiedzenia było omówienie opracowanego raportu pn.  „Ewaluacja „on-going” Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025”oraz zapoznanie członków Komitetu Rewitalizacji z postępem prac w zakresie aktualizacji dokumentu GPRMM na lata 2016-2025. 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 17.01.2023 12:16:17
Data publikacji informacji: 17.01.2023 12:14:23
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:08:18
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:08:18 admin_vobacom edycja strony
17.01.2023 12:16:17 Lidia Gniadek strona została dodana