Wniosek o wydanie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Wniosek o wydanie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Wniosek o poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii

OPŁATY Opłata skarbowa 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Miasta Mława, 06-500 Mława ul. Stary Rynek 19, KANCELARIA URZĘDU

INFORMACJE Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój 13-15, tel. 23 654 32 53

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA Bez względnej zwłoki, nie później niż 7 dni

TRYB ODWOŁAWCZY Brak

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

UWAGI

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Polak
Osoba wprowadzająca informację: Milena Rutkowska
Data wytworzenia informacji: 12.03.2020 09:15:53
Data publikacji informacji: 12.03.2020 08:51:16
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:12:51
Liczba odsłon: 1
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:12:51 admin_vobacom edycja strony
12.03.2020 10:55:45 Milena Rutkowska edycja strony
12.03.2020 09:23:13 Milena Rutkowska edycja strony
12.03.2020 09:21:49 Milena Rutkowska edycja strony
12.03.2020 09:15:53 Milena Rutkowska strona została dodana