Regulamin Wynagradzania Pracowników | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Regulamin Wynagradzania Pracowników

ZARZĄDZENIE NR 116/2024 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 7 czerwca 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Mława
Na podstawie art. 39 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.), Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Mława, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Mława w ten sposób, że:
1.
w Regulaminie Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Mława ustalonego Zarządzeniem Nr 4/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Mława Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuję pracowników do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz potwierdzenia na piśmie wykonania tego obowiązku.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, po przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na stronie BIP Urzędu Miasta Mława i ma zastosowanie od 1 czerwca 2024 r.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Anna Marlęga
Osoba wprowadzająca informację: Karolina Krymer
Data wytworzenia informacji: 03.01.2023 15:12:39
Data publikacji informacji: 07.06.2024 15:11:59
Data ostatniej modyfikacji: 13.06.2024 09:01:29
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
13.06.2024 09:01:29 Karolina Krymer edycja strony
13.06.2024 09:00:53 Karolina Krymer edycja strony
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
17.07.2023 13:45:33 Karolina Krymer edycja strony
17.07.2023 13:44:33 Karolina Krymer edycja strony
17.07.2023 13:42:44 Karolina Krymer edycja strony
03.01.2023 15:12:39 Karolina Krymer strona została dodana