BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Raport z realizacji GPRMM wg stanu na 31.12.2018 r.

Zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016 – 2025 przedstawiamy Państwu drugi raport z jego monitoringu wraz z oceną aktualności wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Załączone opracowanie przedstawia analizę procesu osiągania celów i postępu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie z przyjętym dla nich harmonogramem. Bezpośrednio postępy w osiąganiu poszczególnych celów operacyjnych programu zostały określone w  oparciu o  mierniki określone dla poszczególnych celów operacyjnych z  wykorzystaniem przyporządkowanych do mierników wskaźników.

Źródłem informacji na temat wielkości osiąganych przez te wskaźniki były dane własne Urzędu Miasta Mława oraz dane innych podmiotów funkcjonujących na terenie Gminy, których działalność wpływa na cele zawarte w GPRMM.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 21.11.2019 09:25:45
Data publikacji informacji: 21.11.2019 09:21:51
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2019 09:25:45
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
21.11.2019 09:25:45 Lidia Gniadek strona została dodana