Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo

Logotyp FDS

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych/Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 07.10.2020 r. została zawarta umowa o dofinansowanie pomiędzy Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie a Miastem Mława.

Całkowita wartość zadania: 9 849 666,60 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 7 944 236,60 zł

Wysokość dofinansowania: 5 163 753,79 zł

Poziom dofinansowania – 65% wydatków kwalifikowalnych

Zadanie obejmuje:

budowę dróg o nawierzchni mastyksowo grysowej o łącznej długości 972,00 m,

z czego:

  • odcinek nr 1 – Al. Św. Wojciecha długości 863,00 m i szerokości jezdni 7,0 m (wraz z rondem);
  • odcinek nr 2 – ul. Banku Miast długości 109,00 m i szerokości jezdni 7,0 m;

Wykonane zostaną również chodniki, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz ścieżka rowerowa w Al. Św. Wojciecha długości 863,0 m.

Ponadto w ramach zadania wykonane zostaną połączenia Alei Św. Wojciecha z ul. Bursztynowa i ul. Szmaragdową.

 

Zadanie jest przewidziane na lata 2020-2021.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Więckiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Więckiewicz
Data wytworzenia informacji: 16.10.2020 13:06:13
Data publikacji informacji: 16.10.2020 13:04:14 - 30.12.2026 12:04:14
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:10:32
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:10:32 admin_vobacom edycja strony
23.09.2021 14:50:31 Lidia Gniadek edycja strony
23.09.2021 12:32:08 Lidia Gniadek edycja strony
16.10.2020 13:06:13 Przemysław Więckiewicz strona została dodana