Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Przemysław Więckiewicz


Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo

Logotyp FDS[1]

 

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych/Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 07.10.2020 r. została zawarta umowa o dofinansowanie pomiędzy Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie a Miastem Mława.

Całkowita wartość zadania: 9 849 666,60 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 7 944 236,60 zł

Wysokość dofinansowania: 5 163 753,79 zł

Poziom dofinansowania – 65% wydatków kwalifikowalnych

Zadanie obejmuje:

budowę dróg o nawierzchni mastyksowo grysowej o łącznej długości 972,00 m,

z czego:

  • odcinek nr 1 – Al. Św. Wojciecha długości 863,00 m i szerokości jezdni 7,0 m (wraz z rondem);
  • odcinek nr 2 – ul. Banku Miast długości 109,00 m i szerokości jezdni 7,0 m;

Wykonane zostaną również chodniki, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz ścieżka rowerowa w Al. Św. Wojciecha długości 863,0 m.

Ponadto w ramach zadania wykonane zostaną połączenia Alei Św. Wojciecha z ul. Bursztynowa i ul. Szmaragdową.

 

Zadanie jest przewidziane na lata 2020-2021.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Więckiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Więckiewicz
Data wytworzenia informacji: 16.10.2020 13:06:13
Data publikacji informacji: 16.10.2020 13:04:14 - 30.12.2026 12:04:14
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:10:32
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:10:32 admin_vobacom edycja strony
23.09.2021 14:50:31 Lidia Gniadek edycja strony
23.09.2021 12:32:08 Lidia Gniadek edycja strony
16.10.2020 13:06:13 Przemysław Więckiewicz strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/poprawa-spojnosci-komunikacyjnej-miasta-mlawa-poprzez-budowe-drugiego-etapu-alei-sw