Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława dotyczące planu polowań zbiorowych organizowane przez Koło Łowieckie Lis | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława dotyczące planu polowań zbiorowych organizowane przez Koło Łowieckie Lis

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), w związku z informacją o planowanych polowaniach zbiorowym nadesłaną w dniu 05.10.2021 r. przez Koło Łowieckie „Lis” nr 52 w Mławie zawiadamiam, że na terenie całego obwodu łowieckiego 37, obejmującego północno - wschodnią część Miasta Mława, odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie Lis nr 52 z siedzibą przy ulicy Krajewo 30, 06-500 Mława.

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Lis nr 52 w Mławie w sezonie 2021-2022

1. data polowania: 6-7 i 20-21 listopada 2021 r. - miejsce zbiórki: ul. Krajewo 30

2. data polowania: 4-5, 11-12 i 18-19 grudnia 2021 r. - miejsce zbiórki: ul. Krajewo 30

3. data polowania: 8-9, 15-16, 22-23 i 29-30 stycznia 2022 r. - miejsce zbiórki: ul. Krajewo 30

Ponadto informuję, że:

  • Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Miasta Mława. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
  • Burmistrz Miasta Mława zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.
  • Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.
  • Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mława ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Kucka
Osoba wprowadzająca informację: Grzegorz Malon
Data wytworzenia informacji: 08.10.2021 08:42:26
Data publikacji informacji: 08.10.2021 08:21:39
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:10:32
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:10:32 admin_vobacom edycja strony
11.10.2021 09:40:35 Grzegorz Malon edycja strony
08.10.2021 08:42:26 Grzegorz Malon strona została dodana