Obszar Rewitalizacji - podobszary | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obszar Rewitalizacji - podobszary

Obszar rewitalizacji to obszar, na którym prowadzi się rewitalizację.

Zgodnie z wymaganiami ustawy o rewitalizacji obszar ten nie może obejmować więcej niż 30% mieszkańców gminy oraz więcej niż 20% powierzchni gminy. Takie uwarunkowania nie pozwalają włączyć całego wyznaczonego obszaru zdegradowanego w obszar rewitalizacji. Wobec czego z obszaru zdegradowanego został wyodrębniony obszar rewitalizacji i składa się on z dwóch podobszarów: podobszar 1 i podobszar 2 (cz. osiedla śródmieście, cz. osiedla Kościuszki, cz. osiedla Kozielsk, cz. osiedla Zawkrze, całe osiedle Obrońców Mławy).

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 08.03.2022 12:13:57
Data publikacji informacji: 04.01.2021 12:04:39
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:09:36
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:09:36 admin_vobacom edycja strony
08.03.2022 12:20:35 Lidia Gniadek edycja strony
08.03.2022 12:13:57 Lidia Gniadek strona została dodana