BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Burmistrz Miasta Mława zaprasza mieszkańców Miasta Mława do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mława”.

Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11.02.2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 20.02.2019 r.

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

  1. pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag
  2. zbierania uwag w Urzędzie Miasta Mława, w Wydziale Środowiska, pok. nr 18

Propozycje zmian do projektu „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mława” należy zgłaszać  poprzez wypełnienie  formularza propozycji zmian do projektu Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mława. Jest on dostępny (wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych) :

-  w formie papierowej w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Mława (pok. 18) ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

- w formie elektronicznej, do pobrania na stronie internetowej www.mlawa.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Wypełniony formularz zawierający propozycje zmian można przekazać w następujący sposób:

  1. w wersji papierowej bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Mława lub w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Mława (pok. 18), ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława
    w godzinach pracy Urzędu
  2. w wersji papierowej korespondencyjnie, na adres Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, przy czym w prowadzonych konsultacjach uwzględnione zostaną tylko formularze propozycji zmian doręczone w okresie trwania konsultacji społecznych tj. do 20.02.2019 r. na adres Urzędu
  3. w wersji elektronicznej – na adres: elzbieta [dot] zembrzuskaatmlawa [dot] pl

Z projektem Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mława można zapoznać
się w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Mława (pok. 18), ul. Stary Rynek 19,
06 – 500 Mława w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława pod adresem: www.mlawa.pl – Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka Konsultacje społeczne.

Wraz z wypełnionym formularzem zawierającym propozycje zmian do projektu Programu Ograniczania Niskiej Emisji należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zbieranie
 i przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa udzielania takiej zgody jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Ograniczania Niskiej emisji dla Miasta Mława.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Elżbieta Zembrzuska
Osoba wprowadzająca informację: Cezary Lewandowski
Data wytworzenia informacji: 11.02.2019 14:05:21
Data publikacji informacji: 11.02.2019 14:05:21
Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2019 09:02:54
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
06.03.2019 09:02:54 Cezary Lewandowski edycja strony
11.02.2019 14:05:21 Cezary Lewandowski strona została dodana