BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Opis

 

FE_POPC_poziom_pl-1_rgb_0.jpg

 

Nabór trwa do wyczerpania limitu wolnych miejsc!!

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 85/2019 Burmistrza Miasta Mława, zgłoszenia w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” są przyjmowane do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

Do udziału w nich zachęcamy mławian oraz pozostałych mieszkańców Mazowsza zainteresowanych bezpłatnymi zajęciami poświęconymi efektywnemu i bezpiecznemu wykorzystywaniu możliwości, jakie daje użytkownikom internet.


Szanowni Państwo,

w dniu 5 marca 2019 r. Zarządzeniem nr 49/2019 Burmistrza Miasta Mława wydłużyliśmy nabór uzupełniający beneficjentów szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Do udziału w nich zachęcamy mławian oraz pozostałych mieszkańców Mazowsza zainteresowanych bezpłatnymi zajęciami poświęconymi efektywnemu i bezpiecznemu wykorzystywaniu możliwości, jakie daje użytkownikom internet. Termin składania wypełnionych dokumentów aplikacyjnych upływa 15 kwietnia 2019 r. Prosimy o składanie ich w Biurze Projektu, które mieści się w lokalu nr 25 przy ul. 18 Stycznia 4 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00). Formularze i regulamin naboru można pobrać ze strony http://bip.mlawa.pl/projekt/podniesienie-kompetencji-cyfrowych-mieszkancow-wojewodztwa-mazowieckiego. Druki w wersji papierowej są dostępne w Biurze Projektu i w kancelarii Urzędu Miasta Mława (na parterze ratusza).

 


Szanowni Państwo,

trwa nabór uzupełniający beneficjentów szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Do udziału w nich zachęcamy mławian oraz pozostałych mieszkańców Mazowsza zainteresowanych bezpłatnymi zajęciami poświęconymi efektywnemu i bezpiecznemu wykorzystywaniu możliwości, jakie daje użytkownikom internet. Termin składania wypełnionych dokumentów aplikacyjnych upływa 8 marca 2019 r. Prosimy o składanie ich w Biurze Projektu, które mieści się w lokalu nr 25 przy ul. 18 Stycznia 4 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00). Formularze i regulamin naboru można pobrać ze strony http://bip.mlawa.pl/projekt/podniesienie-kompetencji-cyfrowych-mieszkancow-wojewodztwa-mazowieckiego. Druki w wersji papierowej są dostępne w Biurze Projektu i w kancelarii Urzędu Miasta Mława (na parterze ratusza).

 


Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy dziś rekrutację uczestników szkoleń w ramach projektu pn.: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.

Nabór uczestników potrwa do 20.12.2018r.

Wypełnione dokumenty aplikacyjne należy składać do Biura Projektu, które mieści się w lokalu nr 25 przy ul. 18 Stycznia 4 od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Formularze zgłoszeniowe jak również sam regulamin naboru można pobrać z linka na dole strony.

W wersji papierowej druki dostępne są w Biurze Projektu jak również w kancelarii Urzędu Miasta Mława.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach

 


MECHANIZM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 Uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzająca narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości
lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  • formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości
    i nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, przeznaczony dla sygnalistów (tzw. Whistleblower), który znajduje się na stronie internetowej POPC w zakładce Kontakt: http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/kontakt/

 

W dniu 03.09.2018r. Miasto Mława podpisało umowę o powierzeniu grantu na realizację projektu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wartość projektu to:  149 986,20 zł

z dofinansowanie z UE – 128 208,19 zł

z Budżetu Państwa – 21 778,01 zł.

Podkreślić należy, że Miasto Mława nie ponosi z jego realizacją żadnych kosztów.

Najważniejszy wymóg aby móc ubiegać się o uczestniczenie w projekcie to ukończony 25 rok życia w dniu przystąpienia do projektu.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwudniowe szkolenia dla 12 osobowych grup. Łącznie planowane jest przeprowadzenie 25 szkoleń, a w efekcie przeszkolenie 300 mieszkańców Mławy (liczba indywidualnych numerów PESEL).  Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe dostosowane do wybranego przez niego modułu szkoleń.

Miejsce, w którym będą się odbywały szkolenia będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podczas szkoleń wszystkim ich uczestnikom zostanie zapewnione wyżywienie.

Uczestnicy szkoleń będą mogli wybrać 1 z 7 modułów szkoleniowych w ramach których nabędą nowe kompetencje cyfrowe:

1. „Rodzic w Internecie”;

2. „Mój biznes w sieci”;

3. „Moje finanse i transakcje w sieci”;

4. „Działam w sieciach społecznościowych”;

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”;

6. „Rolnik w sieci”;

7. „Kultura w sieci".

Szkolenia przeprowadzone zostaną na specjalnie zakupionym do tego celu sprzęcie komputerowym (laptopach) w ilości 24 sztuk. Po zakończeniu szkoleń, zakupiony sprzęt komputerowy zostanie przekazany do podległych Miastu Mława szkół, gdzie będzie wykorzystywany przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Status projektu
zrealizowane
Źródło funduszy
fundusze europejskie
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Więckiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Więckiewicz
Data wytworzenia informacji: 29.10.2018 14:27:35
Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2020 08:24:45
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
20.11.2020 08:24:45 Lidia Gniadek edycja strony
29.04.2019 09:27:55 Lidia Gniadek edycja strony
29.04.2019 09:25:51 Lidia Gniadek edycja strony
07.03.2019 14:20:18 Lidia Gniadek edycja strony
05.02.2019 14:20:38 Lidia Gniadek edycja strony
21.01.2019 08:26:34 Lidia Gniadek edycja strony
13.12.2018 13:45:34 Lidia Gniadek edycja strony
23.11.2018 14:36:18 Przemysław Więckiewicz edycja strony
29.10.2018 14:27:35 Przemysław Więckiewicz strona została dodana