BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Opis

 

FE_POPC_poziom_pl-1_rgb_0.jpg

 

Nabór trwa do wyczerpania limitu wolnych miejsc!!

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 85/2019 Burmistrza Miasta Mława, zgłoszenia w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” są przyjmowane do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

Do udziału w nich zachęcamy mławian oraz pozostałych mieszkańców Mazowsza zainteresowanych bezpłatnymi zajęciami poświęconymi efektywnemu i bezpiecznemu wykorzystywaniu możliwości, jakie daje użytkownikom internet.


Szanowni Państwo,

w dniu 5 marca 2019 r. Zarządzeniem nr 49/2019 Burmistrza Miasta Mława wydłużyliśmy nabór uzupełniający beneficjentów szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Do udziału w nich zachęcamy mławian oraz pozostałych mieszkańców Mazowsza zainteresowanych bezpłatnymi zajęciami poświęconymi efektywnemu i bezpiecznemu wykorzystywaniu możliwości, jakie daje użytkownikom internet. Termin składania wypełnionych dokumentów aplikacyjnych upływa 15 kwietnia 2019 r. Prosimy o składanie ich w Biurze Projektu, które mieści się w lokalu nr 25 przy ul. 18 Stycznia 4 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00). Formularze i regulamin naboru można pobrać ze strony http://bip.mlawa.pl/projekt/podniesienie-kompetencji-cyfrowych-mieszkancow-wojewodztwa-mazowieckiego. Druki w wersji papierowej są dostępne w Biurze Projektu i w kancelarii Urzędu Miasta Mława (na parterze ratusza).

 


Szanowni Państwo,

trwa nabór uzupełniający beneficjentów szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Do udziału w nich zachęcamy mławian oraz pozostałych mieszkańców Mazowsza zainteresowanych bezpłatnymi zajęciami poświęconymi efektywnemu i bezpiecznemu wykorzystywaniu możliwości, jakie daje użytkownikom internet. Termin składania wypełnionych dokumentów aplikacyjnych upływa 8 marca 2019 r. Prosimy o składanie ich w Biurze Projektu, które mieści się w lokalu nr 25 przy ul. 18 Stycznia 4 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00). Formularze i regulamin naboru można pobrać ze strony http://bip.mlawa.pl/projekt/podniesienie-kompetencji-cyfrowych-mieszkancow-wojewodztwa-mazowieckiego. Druki w wersji papierowej są dostępne w Biurze Projektu i w kancelarii Urzędu Miasta Mława (na parterze ratusza).

 


Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy dziś rekrutację uczestników szkoleń w ramach projektu pn.: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.

Nabór uczestników potrwa do 20.12.2018r.

Wypełnione dokumenty aplikacyjne należy składać do Biura Projektu, które mieści się w lokalu nr 25 przy ul. 18 Stycznia 4 od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Formularze zgłoszeniowe jak również sam regulamin naboru można pobrać z linka na dole strony.

W wersji papierowej druki dostępne są w Biurze Projektu jak również w kancelarii Urzędu Miasta Mława.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach

 


MECHANIZM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 Uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzająca narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości
lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  • formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości
    i nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, przeznaczony dla sygnalistów (tzw. Whistleblower), który znajduje się na stronie internetowej POPC w zakładce Kontakt: http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/kontakt/

 

W dniu 03.09.2018r. Miasto Mława podpisało umowę o powierzeniu grantu na realizację projektu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wartość projektu to:  149 986,20 zł

z dofinansowanie z UE – 128 208,19 zł

z Budżetu Państwa – 21 778,01 zł.

Podkreślić należy, że Miasto Mława nie ponosi z jego realizacją żadnych kosztów.

Najważniejszy wymóg aby móc ubiegać się o uczestniczenie w projekcie to ukończony 25 rok życia w dniu przystąpienia do projektu.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwudniowe szkolenia dla 12 osobowych grup. Łącznie planowane jest przeprowadzenie 25 szkoleń, a w efekcie przeszkolenie 300 mieszkańców Mławy (liczba indywidualnych numerów PESEL).  Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe dostosowane do wybranego przez niego modułu szkoleń.

Miejsce, w którym będą się odbywały szkolenia będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podczas szkoleń wszystkim ich uczestnikom zostanie zapewnione wyżywienie.

Uczestnicy szkoleń będą mogli wybrać 1 z 7 modułów szkoleniowych w ramach których nabędą nowe kompetencje cyfrowe:

1. „Rodzic w Internecie”;

2. „Mój biznes w sieci”;

3. „Moje finanse i transakcje w sieci”;

4. „Działam w sieciach społecznościowych”;

5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”;

6. „Rolnik w sieci”;

7. „Kultura w sieci".

Szkolenia przeprowadzone zostaną na specjalnie zakupionym do tego celu sprzęcie komputerowym (laptopach) w ilości 24 sztuk. Po zakończeniu szkoleń, zakupiony sprzęt komputerowy zostanie przekazany do podległych Miastu Mława szkół, gdzie będzie wykorzystywany przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Status projektu
w trakcie realizacji
Źródło funduszy
fundusze europejskie
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Więckiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Więckiewicz
Data wytworzenia informacji: 29.10.2018 14:27:35
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2019 09:27:55
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
29.04.2019 09:27:55 Lidia Gniadek edycja strony
29.04.2019 09:25:51 Lidia Gniadek edycja strony
07.03.2019 14:20:18 Lidia Gniadek edycja strony
05.02.2019 14:20:38 Lidia Gniadek edycja strony
21.01.2019 08:26:34 Lidia Gniadek edycja strony
13.12.2018 13:45:34 Lidia Gniadek edycja strony
23.11.2018 14:36:18 Przemysław Więckiewicz edycja strony
29.10.2018 14:27:35 Przemysław Więckiewicz strona została dodana