BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

  • Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Mława przeznaczonych do wydzierżawienia:   Nr działki Powierzchnia w m2 Opis nieruchomości…
  • Burmistrz Miasta Mława informuje o przeznaczeniu do zamiany n/w nieruchomości komunalnych położonych w Mławie przy ul. Mikołaja Kopernika i ul. Szpitalnej:     Nr nieruchomości     Powierzchnia…
  • Burmistrz Miasta Mława informuje o przeznaczeniu do przeniesienia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego n/w niezabudowanej nieruchomości komunalnej położonej w Mławie przy ul. Przemysłowej…
  • Burmistrz Miasta Mława informuje o przeznaczeniu do sprzedaży n/w nieruchomości komunalnej  położonej w Mławie przy ul. Dalekiej:     Nr nieruchomości     Powierzchnia            [ha]   Nr…
  • Burmistrz Miasta Mława informuje o przeznaczeniu  do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej n/w zabudowanej nieruchomości komunalnej położonej  w Mławie przy  ul. Marii Konopnickiej:     Nr…
  • Burmistrz Miasta Mława informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości komunalnych położonych w Mławie przy ul. Okólnej oznaczonych nr nr:…