BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
Budowa kanalizacji sanitarnej i i kanalizacji deszczowej w ulicy Kossaka i ulicy Broniewskiego w Mławie- postępowanie nr 2. czw., 16/08/2018 - 15:35 Zamówienie publiczne
Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy – etap X czw., 16/08/2018 - 13:20 Projekt
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami czw., 16/08/2018 - 08:41 Ogłoszenie
Porządek XLIV Sesji Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. wt., 14/08/2018 - 14:38 Ogłoszenie
Adaptacja lokalu przy ul. Sienkiewicza 15/13 w Mławie dla potrzeb Dziennego Domu Seniora - postępowanie II wt., 14/08/2018 - 14:28 Zamówienie publiczne
Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14 sierpnia 2018 r. wt., 14/08/2018 - 13:25 Artykuł
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami wt., 14/08/2018 - 10:57 Ogłoszenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami wt., 14/08/2018 - 10:53 Ogłoszenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego pon., 13/08/2018 - 14:11 Ogłoszenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami pon., 13/08/2018 - 09:52 Ogłoszenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami pon., 13/08/2018 - 09:50 Ogłoszenie
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 DO POBRANIA wersja PDF czw., 09/08/2018 - 12:27 Artykuł
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego śr., 08/08/2018 - 14:12 Ogłoszenie
Budowa tymczasowego obiektu kontenerowego na terenie docelowego Dworca Zintegrowanego w Mławie śr., 08/08/2018 - 13:36 Zamówienie publiczne
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego śr., 08/08/2018 - 10:16 Ogłoszenie
Budowa układu drogowego w rejonie ul. Misjonarskiej w Mławie - postępowanie 3 wt., 07/08/2018 - 13:42 Zamówienie publiczne
Obwieszczenie powtórne Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami wt., 07/08/2018 - 13:23 Ogłoszenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami wt., 07/08/2018 - 12:37 Ogłoszenie
Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 6 sierpnia 2018 r. pon., 06/08/2018 - 15:44 Artykuł
Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 6 sierpnia 2018 r. pon., 06/08/2018 - 15:41 Artykuł
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji pon., 06/08/2018 - 15:15 Ogłoszenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji pon., 06/08/2018 - 15:13 Ogłoszenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji pon., 06/08/2018 - 15:12 Ogłoszenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji pon., 06/08/2018 - 15:11 Ogłoszenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji pon., 06/08/2018 - 15:09 Ogłoszenie
OGŁOSZENIE Starosty Mławskiego z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie Wspólnoty Gruntowej Krajewa, gm. Mława pt., 03/08/2018 - 11:20 Ogłoszenie
Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie - III postępowanie czw., 02/08/2018 - 13:30 Zamówienie publiczne
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę systemu odwadniającego na cmentarzu komunalnym w Mławie - II postępowanie czw., 02/08/2018 - 13:16 Zamówienie publiczne
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego czw., 02/08/2018 - 12:19 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego czw., 02/08/2018 - 12:16 Artykuł