BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zamówienia publiczne

Wybierz zamówienia: archiwalne, aktualne bądź oba rodzaje
Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert Uwagi
17.05.2019 14:03:04 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Ks. Piotra Skargi w Mławie w ramach zadania pn. Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława. 27.05.2019 10:30:00 -
17.05.2019 13:55:24 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbiórką pomostu rekreacyjnego na zbiorniku Zalew Ruda w ramach zadania pod nazwą: "Budowa pomostu nad Zalewem Ruda - etap I" 24.05.2019 12:00:00 -
16.05.2019 14:45:01 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa ul. Instalatorów na odc. od ul. Dźwigowej w kierunku południowo - zachodnim w Mławie. 23.05.2019 10:00:00

Aktualizacja z dnia 17.05.2019 r. - zamieszczenie mapy do przetargu.

15.05.2019 16:26:53 Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III (budynek B2). 31.05.2019 11:00:00

Aktualizacja z dnia 21.05.2019 r. -  zamieszczenie przedmiaru ( w wersji ATH) do przetargu.

13.05.2019 13:48:30 Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Mławie. 28.05.2019 10:00:00

Aktualizacja 15.05.2019 r. - załączenie Przedmiaru, Projektu wykonawczego i STWIOR