BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zamówienia publiczne

Wybierz zamówienia: archiwalne, aktualne bądź oba rodzaje
Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert Uwagi
21.09.2018 16:03:03 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę systemu odwadniającego na cmentarzu komunalnym w Mławie. 28.09.2018 10:00:00 -
21.09.2018 14:09:14 Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie. Część II. 08.10.2018 11:00:00 -
18.09.2018 15:29:24 Wykonanie i dostawa tabliczki pamiątkowej promującej projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” 26.09.2018 10:00:00 -
13.09.2018 13:56:23 „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie”. (ZAKRES ZAMÓWIENIA – KANALIZACJA SANITARNA) 28.09.2018 11:00:00 -
23.07.2018 11:44:10 Dostawa energii elektrycznej w latach 2019-2020 28.09.2018 12:00:00

Aktualizacja z dnia 30.07.2018r. W załączeniu SIWZ, wzór umowy oraz JEDZ.

Aktualizacja z dnia 23.08.2018r. Zamieszczenie odpowiedzi na zadane pytania.

Aktualizacja z dnia 4.09.2018 r. - Informacja z otwarcia ofert.