BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
16.08.2018 15:35:42 Budowa kanalizacji sanitarnej i i kanalizacji deszczowej w ulicy Kossaka i ulicy Broniewskiego w Mławie- postępowanie nr 2. Andrzej Porzeziński strona została dodana
16.08.2018 13:57:02 Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy – etap X Przemysław Więckiewicz edycja strony
16.08.2018 13:31:50 Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy – etap X Przemysław Więckiewicz edycja strony
16.08.2018 13:20:36 Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy – etap X Przemysław Więckiewicz strona została dodana
16.08.2018 08:41:45 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami Aneta Drybczewska strona została dodana
14.08.2018 16:00:30 Budowa układu drogowego w rejonie ul. Misjonarskiej w Mławie - postępowanie 3 Aneta Malinowska edycja strony
14.08.2018 15:59:23 Budowa układu drogowego w rejonie ul. Misjonarskiej w Mławie - postępowanie 3 Aneta Malinowska edycja strony
14.08.2018 14:39:20 Porządek XLIV Sesji Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. Klaudia Mączewska edycja strony
14.08.2018 14:38:06 Porządek XLIV Sesji Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r. Klaudia Mączewska strona została dodana
14.08.2018 14:28:53 Adaptacja lokalu przy ul. Sienkiewicza 15/13 w Mławie dla potrzeb Dziennego Domu Seniora - postępowanie II Aneta Malinowska strona została dodana
14.08.2018 13:25:42 Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14 sierpnia 2018 r. Klaudia Mączewska strona została dodana
14.08.2018 10:57:22 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami Aneta Drybczewska strona została dodana
14.08.2018 10:53:31 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami Aneta Drybczewska strona została dodana
13.08.2018 14:27:47 Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T Przemysław Więckiewicz edycja strony
13.08.2018 14:26:55 Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T Przemysław Więckiewicz edycja strony