BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zarządzenie Nr 175/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 9 września 2022 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Na podstawie art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021r. poz. 1249) oraz Uchwały NR XII/165/2019 Rady Miasta Mława z dnia 19 listopada 2019 roku, w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 229/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w § 2 otrzymuje brzmienie:
„ § 2 W skład Zespołu wchodzą:
1) Dagmara Owsianka -pedagog, Konsultant ds. Przeciwdziałania Przemocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie,
2) Krzysztof Kwiatek – Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej ,, Bądźmy Razem’’ przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie,
3) Piotr Strągowski – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Mławie,
4) Małgorzata Błazińska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mławie,
5) Marta Drzewiecka – psycholog w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie,
6) Joanna Bazyl – pedagog w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie,
7) Małgorzata Dobrowolska - pedagog w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie,
8) Anna Robaczewska – pedagog w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie,
9) Edyta Nowińska - Wicedyrektor w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie,
10) Elżbieta Rogozińska – Wicedyrektor w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie
11) Beata Pniewska – pedagog w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie,
12) Alicja Stando – pedagog w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie,
13) Aleksandra Michalak– pedagog w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie,
14) Olga Wińska - Tuszyńska – pedagog w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie,
15) Patrycja Sterbicka - pedagog w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie,
16) Anna Radzka – pedagog w Zespole Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 roku w Mławie,
17) Monika Dziegielewska – pedagog w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie,
18) Grażyna Nehring – pedagog w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Dr Józefa Ostaszewskiego w Mławie,

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Dagmara Owsianka
Osoba wprowadzająca informację: Karolina Krymer
Data wytworzenia informacji: 15.09.2022 13:42:33
Data publikacji informacji: 15.09.2022 13:40:19
Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2022 13:45:08
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
15.09.2022 13:45:08 Karolina Krymer edycja strony
15.09.2022 13:42:33 Karolina Krymer strona została dodana