BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Błękitna""

„Błękitna” dla obszaru położonego w północnej części m. Mławy w rejonie ulic Błękitnej, Studzieniec, Abpa Antoniego Nowowiejskiego, Danuty Siedzikówny „Inki”, Piekiełko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20.09.2022r. do 18.10.2022r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.09.2022r. o godzinie 1200 w Miejskim Domu Kultury w Mławie (sala na
I piętrze), 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 13. Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 02.11.2022r.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Zmysłowska
Osoba wprowadzająca informację: Magdalena Zmysłowska
Data wytworzenia informacji: 19.09.2022 15:55:47
Data publikacji informacji: 20.09.2022 06:00:00 - 19.10.2022 01:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2022 11:13:53
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
20.09.2022 11:13:53 Magdalena Zmysłowska edycja strony
19.09.2022 15:55:47 Magdalena Zmysłowska strona została dodana