Raport o stanie Miasta Mława za rok 2023 | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Raport o stanie Miasta Mława za rok 2023

Burmistrz Miasta Mława przedstawia Raport o stanie Miasta Mława za rok 2023.

Debata nad Raportem o stanie Miasta Mława za rok 2023 odbędzie się podczas Sesji Rady Miasta Mława w dniu 19 czerwca 2024 r.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami (w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców, co najmniej 50 osób). Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, tj. do 18 czerwca 2024 r.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Małgorzata Jakubowska
Osoba wprowadzająca informację: Krystian Szelkowski
Data wytworzenia informacji: 29.05.2024 12:52:49
Data publikacji informacji: 29.05.2024 12:50:11
Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2024 14:02:41
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
12.06.2024 14:02:41 Krystian Szelkowski edycja strony
12.06.2024 14:00:31 Krystian Szelkowski edycja strony
29.05.2024 12:52:49 Krystian Szelkowski strona została dodana