Ogłoszenie - otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu stanowiącego odpowiedź na nabór ogłaszany przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021– 2027 | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Ogłoszenie - otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu stanowiącego odpowiedź na nabór ogłaszany przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021– 2027

Miasto Mława działając na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu stanowiącego odpowiedź na nabór ogłaszany przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021– 2027, w ramach Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” dla typu projektu Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół podstawowych, ich opiekunów prawnych i nauczycieli, dla których Miasto Mława pełni funkcję organu prowadzącego. 

Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.


Informacja o wyborze partnera do projektu

 

Informacja w sprawie wyniku naboru na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół podstawowych, ich opiekunów prawnych i nauczycieli, dla których Miasto Mława pełni funkcję organu prowadzącego współfinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021– 2027, w ramach Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” dla typu projektu Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących.

Informuję, że w wyniku naboru na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021– 2027, Priorytet VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, w ramach Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” dla typu projektu Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych ogólnokształcących, którego Wnioskodawcą będzie Miasto Mława, wybrano firmę: 

Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne „IDEA” 

ul. Królowej Jadwigi 97

30-209 Kraków

.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: LG
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 13.03.2024 13:13:21
Data publikacji informacji: 13.03.2024 13:07:35 - 13.12.2050 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2024 10:45:18
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
12.04.2024 10:45:18 Lidia Gniadek edycja strony
13.03.2024 13:27:31 Lidia Gniadek edycja strony
13.03.2024 13:13:21 Lidia Gniadek strona została dodana