Burmistrz Miasta Mława ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława” | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Burmistrz Miasta Mława ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława”

BURMISTRZ MIASTA MŁAWA

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława”

 

Na podstawie art. 19 z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.)

Informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława” w dniach od 21.11.2022r.do 12.12.2022r.

Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, pok. nr 10 w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Mława na stronie internetowej: www.mlawa.pl

Zainteresowani mogą składać uwagi w przedmiotowej sprawie poprzez wypełnienie formularza uwag (dostępnego na stronie www.mlawa.pl w zakładce Konsultacje Społeczne oraz w kancelarii Urzędu Miasta Mława) i dostarczenie go w następujący sposób:

Wraz z wypełnionym Formularzem uwag do projektu należy złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa udzielania takiej zgody jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału konsultacjach społecznych.

Uwagi złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Kucka
Osoba wprowadzająca informację: Beata Barwińska
Data wytworzenia informacji: 21.11.2022 15:57:57
Data publikacji informacji: 21.11.2022 15:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:08:18
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:08:18 admin_vobacom edycja strony
13.12.2022 09:00:57 Beata Barwińska edycja strony
22.11.2022 11:30:05 Beata Barwińska edycja strony
21.11.2022 15:57:57 Beata Barwińska strona została dodana