BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Burmistrz Miasta Mława ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława”

BURMISTRZ MIASTA MŁAWA

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława”

 

Na podstawie art. 19 z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.)

Informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława” w dniach od 21.11.2022r.do 12.12.2022r.

Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, pok. nr 10 w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Mława na stronie internetowej: www.mlawa.pl

Zainteresowani mogą składać uwagi w przedmiotowej sprawie poprzez wypełnienie formularza uwag (dostępnego na stronie www.mlawa.pl w zakładce Konsultacje Społeczne oraz w kancelarii Urzędu Miasta Mława) i dostarczenie go w następujący sposób:

Wraz z wypełnionym Formularzem uwag do projektu należy złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa udzielania takiej zgody jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału konsultacjach społecznych.

Uwagi złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Kucka
Osoba wprowadzająca informację: Beata Barwińska
Data wytworzenia informacji: 21.11.2022 15:57:57
Data publikacji informacji: 21.11.2022 15:00:00 - 12.12.2022 16:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2022 11:30:05
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
22.11.2022 11:30:05 Beata Barwińska edycja strony
21.11.2022 15:57:57 Beata Barwińska strona została dodana